Blog

Blog

Aktif Karbon Nedir? Ne İşe Yarar ?

Su arıtma sistemlerinde oldukça çok rastlanan ve endüstriyel alanda kullanımı yaygın bir üründür. Artık günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız Aktif karbonlar aslında kömür çeşididir. Kömür oluşumu hindistan cevizi kabuğu veya odundan meydana gelmektedir. İç yüzey alanı yüksek ve gözenekleri oldukça fazladır. Yüksek oranda karbon içerdikleri için tercih edilirler.

Aktif Karbon Ne İşe Yarar?

Aktif karbonlar çok çeşitli olup farklı tipler. Toz, granül ve pellet yani silindirik yapıdadırlar. Su içeriğinde koku ve renk yapan bileşikleri yakalaması ve tutması için, siyah renkli organik bir madde olup hazırlanma sırasında yaklaşık 2000 F°’a kadar ısıtılır. Çıkan ürüne yüksek basınç uygulanır ve böylece karbon gözenekli yapısı ortaya çıkar.

Gaz halindeki maddelerde küçük gözenekli karbonlar tercih edilmektedir. Hindistan cevizi kabuğundan üretilenler gibi. Eriyik halde olan maddeler içinde torf ve bitümlü kömür kullanılmaktadır.

Nerelerde Kullanılırlar?

Aktif karbonlar makyaj malzemelerinde, temizlik ürünlerinde ve hatta gıdalarda bile kullanılmaktadır. Bir çok alanda görülmekte olan bu malzeme faydası ile göz doldurmaktadır. Kömür Bazlı Toz Daha çok atık suda KOİ, organik madde gideriminde kullanılmaktadır.

Kokonat Bazlı Toz Daha çok sularda KOİ, organik madde gideriminde kullanılmaktadır. Odun Bazlı Toz Özellikle renk giderimi ve elma suyu üreticilerinin patulin giderimi işlemleri için kullanılmaktadır. Kömür Bazlı Pellet Toksik gaz arıtma, endüstriyel ve evsel su arıtma, solvent kurtarma ve benzeri için kullanılır.

Kokonat Bazlı Pellet Pellet gaz fazı uygulamalarında kullanılmaktadır. Koku, solvent ve atıksu arıtma tesislerinde H2S giderim uygulamalarında ve organik buharların gideriminde kullanılmaktadır.

Aktif Karbon’un Genel Özellikleri

Aktif karbon, kristal formu büyük ve geniş iç gözenek yapısına sahip karbonlu adsorbanlar ailesini tanımlarken kullanılan bir sözcüktür. Aktif karbon insan sağlığına zarar vermezler. Kullanışlı malzemelerdir ve gözenekleri sayesinde çözeltideki iyonları ve molekülleri gözeneklerine doğru çekerler.

Yüzey Alanı

Aktif karbonlar yüzey alanının büyüklüğü kirliliklerin giderilmesinde etkilidir. Yüzey alanı büyüklüğüne göre adsorpsiyon sayısının da o kadar büyüklüğe ulaştığı bilinir.

Yüzey alanı: 400-1600 m2/g (BET N2)

Gözenek hacmi: >30 m3/100g

Gözenek genişliği: 0,3 nm-1000 nm

Atık Su Arıtma Tesislerinde Çöktürücü

İnsan sağlığı ve su kaynaklarımız başta olmak üzere çevremizi korumak ve geri dönüşümü sağlanacak şekilde çalışmalar yaparak geleceğimize en güzel yatırımı yapmış olmaktayız. Atık suları arıtmak için teknolojik gelişmeler her an geliştiriliyor ve büyük yatırımlar yapılıyor. Atık suları geri dönümünde sulamada, kullanım suylarında, endüstriyel alanlarda hatta içme sularında dahi kullanılabiliyor. En iyi sonuçları elde etmek için detaylı çalışmalar ile kaliteli su elde edilebiliyor.

Atık su içinde barındırdığu yağlar, renk veren maddeler, ağır metaller ve kirleticiler fark farklı oranlarda olabilirler. Bu gibi durumlarda suyun birden bire çökmesi oldukça zordur ve bazı suda bulunan maddeler çöktürmeyi bile engelleyebilmektedir. Bu gibi durumlarda ilk önce sudaki partikülkeri çöktürmek gereklidir. Çöktürmede koagülant dediğimiz kimyasallar kullanılmaktadır. Bu aşamayada koagülasyon ismi verilmektedir.

Atık Su Arıtma Tesislerinde Çöktürücü olarak hangi koagülant tercih etmeyilim ve ne kadar kullanmalıyım sorusuna gelince bunun için ilk önce jar testi yapılması gereklidir. Jar testi yapılmadan kimyasal kullanımı size düşük verim ve yüksek maliyete dönüşebilir.

Dünyamıza sahip çıkmak adına gelişen bu yenilikler ile birlikte insanların bilinçlenmesi ile yeni bir döneme giriş yapmış bulunmatayız. İçme ve kullanım sularıyla birlikte kanallara dökülen yağların azalmasıyla atık su çöktürülmesi daha da iyileşmektedir. Bu iyileşme kimyasal kullanım oranlarını düşürmek demektedir. İlerki safalarda atık suyuna yağların karışımını engellemek hem ülkemize hemde dünyamıza daha da fayda sağlayacaktır.

Arıtma Cihazı Nedir ?

Günümüzün en önemli kaynağı olan su evlerimize işyerlerimize kadar ulaşmış bu kolaylığın ardından içilebilir hale getirilmiştir. Sudaki sertliği alması yani yumuşatması ve daha temiz bir hal almasına suyu arıtma işlemi diyoruz. Bu görevi yapan cihazlara ise arıtma cihazı denilmektedir.

Nano teknoloji sayesinde daha ileri seviye üretilen su arıtma cihazlarılarımız ters ozmos mantığında çalışmaktadır. Suyu tüm minerallerinden ayrıştırmak suyu arıtmaya değil saflaştırmaya yöneliktir. Buda endüstriyel alanda kullanılan suyu üretmek için yapılmaktadır. Bu tür arıtma cihazlarının kullanımı doğru değildir. İçme suyundaki arıtma işlemi sudaki gereksiz minerallerin diskalifiye edilmesi ile de alakalıdır. Ters ozmoz, reverse osmosis olarak ta bilinmektedir. Faydasız kalitesiz filtrelerin kullanımı sudaki önemli minerallerin de geçmesine izin vermeyerek içme suyunuzu ideal değil faydasız bir noktaya taşıyacaktır.

Su Arıtma Cihazları Nasıl Çalışır?

Arıtma cihazlarının birbirinden değişik çeşitleri bulunmaktadır.Temel olarak 5 filtreli arıtma cihazlarından yola çıkarak çalışma prensibini açıklayacağız. Su arıtma cihazına ilk girişinde ön filtrasyon (Partikül filtresi) işlemi yapar.Bu filtre suyun içindeki gereksiz parçacıklar (partiküller) yok edilerek bu işlem ile ilk basamağını geçmiş olacaktır. Bu işlemin ardından aktif karbon filtre devreye girmektedir.Sudaki istenmeyen tat ve kötü kokuları yok ederek sudaki klorun sudan ayrıştırılması için kullanılır. Bu aşamaların ardından partiküllerin geçmesine izin vermeyecek olan başka bir filtreye geçiş yapan su, içerisindeki istenmeyen ilk iki aşamada fitre edilememiş partikülleri temizleyerek bir çok materyalden suyumuz arınmış olur.

Artık ters ozmozumuzdaki membranından geçmeye hazırdır. Bu membran suyumuzun içinde bulunan çözülemeyen sodyum, abest, arsenik, kurşun, nitrat, kurşun, gibi bir çok ağır metallerin iyonunu tutarak görevini yapar.İnsan sağlığı açısından faydalı minerallerinde geçmesi izin verir. Ters ozmozun ardından çıkan su kaliteli ve sağlıklı su haline gelmiştir.Ters ozmozdan çıkan su post karbon filtre denilen ve suya alışık olunan tadı ve lezzeti veren filtredir. Suya tadını veren filtre ardından içilebilir haldedir.Su artık arıtma deposuna ulaşır ve arıtma cihazı musluğu ile suyunuzu içebilirsiniz.

Havuz bakımında hangi kimyasallar kullanılır?

Havuzlarda kullanılan başlıca kimyasalları ele alalım. Fakat ilk önce neden havuz bakımı için havuz kimyasalları kullanmalıyız onu bilmemiz gerekmektedir. Havuzlarımızın daha berrak ve sağlıklı olması için bilinçli bir şekilde havuz kimyasalları kullanmalıyız. Dış etkenlerden dolayı havuz suyunun bozulması anlamına gelecek bir çok sebep vardır. Suyumuzu bunlardan arındırmak ve devamlı canlı tutmak için kimyasallar kullanmaktayız.

Dezenfektanlar grubu olarak bilinen Tablet Klor, Toz klor, Sıvı Klor bu ürünler sudaki zararlı organizmalara karşı kullanılan kimyasallardır. Genel olarak yüzme havuzu, jakuzi, içme ve kullanma sularında, bakteri, virüs, mantar, yosun ve mikroorganizmalarla, inorganik kirliliğin bertaraf edilmesi için kullanılır. Suyun temiz, berrak ve hijyenik kalmasını sağlar.

Çöktürücü, Topaklayıcı ürünü Sudaki kolloidal kirliliğin ve yüzen partiküllerin dibe çökmesi ve/veya filtrelerde tutulmasını bu sayede suyun berrak ve temiz kalmasını sağlar. PH Ayarlayıcılar olarak adlandırılan ürünlerimiz toz ve sıvı olarak iki gruptur. Havuz suyunun pH değerini düşürmek veya yükseltmek için kullanılan ürünlerdir. Yosun Önleyiciler, mevcut yosunu yok etmenin yanı sıra yosun oluşumunu önleyerek havuz suyunun sağlıklı duruma gelmesini ve temiz görünmesini sağlar. Klor kullanımını etkin hale getirerek tüketimini optimize eder. Ayak havuzları için de etkin bir dezenfektandır. Polimerik Yapıda, Köpürmeyen Yosun Önleyici ve Dezenfektan ürünü ise mevcut yosunu yok eder, yosun oluşumunu önler ve havuz suyunu berraklaştırır. Köpük oluşturmadan suyu dezenfekte eder ve temiz görünmesini sağlar. Klor kullanımını etkin hale getirerek tüketimini optimize eder.

Yardımcı Havuz Kimyasallarımız; Sertlik Stabilizatörü ve İyon Tutucu, Kış Bakım Ürünü, Toz, Filtre ve Derz Temizleyici, Sıvı, Filtre ve Derz Temizleyici, Sıvı, Yüzey Dezenfektanı ve Ayak Mantar Önleyici, ve Sıvı Havuz Yüzey Temizleyici kimyasallarda havuzlarda kullanılan yardımcı ürünlerdir.

Buhar Kazanları Kireç ve Korozyon Önleyici

Buhar kazanı çalıştıkça sudaki safsızlıklar, kazanın içinde kalarak birikinti oluşturur. Çözülmüş maddeler konsantrasyonu, suyun buhara taşınmasına, bundan dolayı tesisatın buhar kapanları ve proses ekipmanlarının fazlaca zarar görmesine neden olurlar. Askıdaki katı maddelerin artan konsatrasyonu ise, kazan verimini ve ısı transfer kapasitesini zayıflatan çamur oluşumunu doğurur.

Kazan besleme suyunun yol açtığı kireç taşı, korozyon, köpürme ve sürüklenme vs. gibi problemleri gidermek gerekir. Kazan suyunun istenen özelliklere getirilmesi için bir dizi fiziksel ve kimyasal işlemler yapılarak, kazan suyunun şartlandırılması gerekmektedir. Bu işlem kazan kimyasalları ile yapılmaktadır.

Suyu tanımak ve içindekileri iyi bilmek daha kaliteli buhar üretmek mümkündür. Suyun içeriği ve su özelliğini (sertlik, Tçm, pH, alkalinite vb.) endüstriyel suların hudutları vardır. Bunlara bir kaç test daha eklemek gerekmektedir bunlar oksijeni, serbest asitleri ve silisi de ekleyebiliriz.

Buhar Kazanları Kireç ve Korozyon Önleyici

 

Kompleks  Ürünler

 • MRD-Treat® 1100 Düşük ve Orta Basınçlı Kazanlarda Korozyon ve Kireç Önleyici
 • MRD-Treat® 1110 Buhar Kazanı Korozyon ve Kireç Önleyici (Gıdaya Uygun)
 • MRD-Treat® 1120 Buhar Jeneratörlerinde Korozyon ve Kireç Önleyici
 • MRD-Treat® 1130 Kapalı Devre Sıcak Su Sistemi Korozyon ve Kireç Önleyici

Kireç ve Birikinti Önleyiciler

 • MRD-Treat® 1200 Buhar Kazanı Kireç Önleyici
 • MRD-Treat® 1210 Buhar Kazanı Kireç Önleyici ve Temizleyici
 • MRD-Treat® 1220 Kapalı Devre Sıcak Su Sistemi Kireç Önleyici
 • MRD-Treat® 1230 Jeotermal Kuyu Sularında Kireç Önleyici

Korozyon Önleyici & Kondens Hatları Koruyucular

 • MRD-Treat® 1300 Buhar Kazanlarında Korozyon Önleyici
 • MRD-Treat® 1310 Buhar ve Kondens Hattı Korozyon Önleyici
 • MRD-Treat® 1320 Kondens Hattı pH Düzenleyici ve Korozyon Önleyici Uzun Hatlar İçin
 • MRD-Treat® 1330 Kondens Hattı pH Düzenleyici ve Korozyon Önleyici Yüksek Basınçlı Kazan ve Uzun Hatlar İçin
 • MRD-Treat® 1340 Düşük ve Orta Basınçlı Kazanlarda Buhar ve Kondens Hattı Korozyon Önleyicisidir

Kazan Kimyasalları Neden Önemlidir ?

Taş ( Kışır): Kazanlarda biriken taş en önemli sorunlardandır. Isı iletkenliğinin düşük olması yakıt tüketimini artırır ve boruların ısıyı üzerlerinden atamamalarından dolayı patlamalarına sebep olur. Taşın birinci sebebi su sertliğidir. Kalsiyum karbonat taş oluşumunda çok önemlidir.

Sırasıyla; Havadaki karbon dioksit ile su, karbonik asiti oluşturur: CO2 + H2O => H2CO3 Karbonik asit, kayaların hammaddesi, dünyanın %7 sini oluşturan kalsiyum karbonat ile reaksiyonundan kalsiyum bikarbonat oluşur.

 H2CO3 + CaCO3=>Ca(HCO3)2 Kalsiyum karbonat soğuk su çözünürlüğü sıcak suya nazaran daha fazladır. Nadir tuzlardan biri olduğu için bu su kazana geçtiğinde sıcaklık kalsiyum bikarbonatı tekrar ayrıştırır. Erimeyen boru ve kazan cidarlarına yapışan kalsiyum karbonat geri döner.

Magnezyum karbonat ve bikarbonat da kalsiyum karbonat ve bikarbonat gibi tepkime gösterir. Kalsiyumu ve magnezyumu kazandan önce elimine etmek esas hedef olmalıdır. Kalsiyum ve magnezyum sülfatları da karbonatları gibi taş oluşturabilirler.

Oda sıcaklığında kolay çözünen kalsiyum sülfat yüksek basınç ve ısıda erimez ve birikim oluşturmaya başlar. Başka bir taş çeşidi silikat çok sert bir çökelti oluşturur. Silikat taş oluşumları arasında en az ısıyı iletenidir. Bundan dolayı yakıt ve hasar masrafları da en fazla burada olur. Silikat oluşumunun kontrolü çok önemlidir.

Korozyon (pas): Kimyasal korozyon kazan ve boru yüzeylerinden metal kaybı şeklinde kendini gösterir.

 

Kaynakları arasında düşük pH, çözünmüş oksijen, karbon dioksit ve şartlandırma kimyasalları olarak sayabiliriz.

Korozyon kaynağına göre çeşitlenir; asidik ortamlardan oluşanlarda metal kaybı geniş alanlarda olur. Oksijen korozyonu ise borularda küçük delikler (pitting) açar. Sudan kaynaklanan korozyon sebeplerinin ön sıralarında alkalinite, pH ve oksijen gelir.

Alkalinite: sudaki bikarbonat, karbonat ve hidroksitlerin ölçümüdür. Alkalinitesi yüksek bir su içindeki bikarbonat, ısının etkisiyle karbon dioksit ve karbonata dönüşür: 2HCO3» CO2 + CO3 + H2O Karbon dioksit de daha önce görüldüğü gibi, su ile reaksiyona girerek karbonik asidi oluşturur ve bu da sistemde, özellikle buharın kuru fazdan çıkıp ıslak faza dönüştüğü kondens hattında korozyon oluşturur.

pH: sudaki hidrojen iyonlarının konsantrasyonunun ölçümüdür. 6’nın aşağısı asidik, 8 in üstü alkalin ortam kabul edilir.

Hem asidik, hem de çok alkalin ortam korozif olabilir. Suyun özelliklerinden kaynaklanan bu nedenlere ek olarak aşırı kimyasal besleme de pH’ı çok yükseltir ve asidik korozyon kadar olmasa bile alkalin korozyon ile sorunlara sebep olabilir.

Suda çözünmüş oksijen: çok sık rastlanan bir korozyon sebebidir. Çözünmüş oksijen metal ile etkileşir ve metal oksidi (pas) oluşturur.

Sürüklenme: Sürüklenme su taneciklerinin ve başka safsızlıkların buhar tarafından buhar hattına taşınmasıdır. Yüksek TÇM (Toplam Çözünmüş Madde) başlıca sebeptir.

Yüksek TÇM buhardaki suyun neden olduğu enerji kaybına ve korozyonun sürdürülmesine yol açar. Sürüklenme; köpürme, kaynama (priming) ve kabarcıkların patlamasını kapsar.

 KİMYASAL ŞARTLANDIRMANIN AVANTAJLARI

 • Buhar kazanı ya da buhar jeneratörünün ve ekipmanlarının kirece ve korozyona karşı koruması.
 • Kazan suyunun homojen olmasını sağlayarak daha az blöf yapıldığı için su ve enerji tasarrufu sağlar.
 • Minimum blöf ile su kayıplarının önlenmesi sağlamaktadır.
 • pH değerini uygun değerde tutması.
 • Korozyon inhibitörleri sayesinde korozyonu önlemesi.
 • Yardımcı ünitelerin maliyetini düşürür.
 • Kazanların servis ömrünü arttırır.
 • Duruş zamanını kısaltır.
 • Bakım maliyetlerini düşürür.
Fosfat Nedir? Fosfat Nerelerde Kullanılır ?

Fosfat Fosfor’un doğal formlarından biridir. Fosfat iyonları içermekte olan kaya veya cevherde denilmektedir. Fosforik asitin tuzu olarakta tanımlanabilir.

Çok çeşitli olup organik ve yarı organik mineraldir. Fosforik asitten meydana gelen katyon köküdür. Fosfor elementinin doğal bir oluşumu olup inorganik fosfatlar, sanayide ve tarımda kullanılmak amacıyla fosfor elde etmek için üretimi yapılmaktadır.

Fosfat kimyasal sembolü PO4−3 tür. Fosforik asidi (H3 PO4) oluşturan katyon kökü olan fosfat, 1 fosfor, 4 oksijen atomundan oluşur. 3 (eksi) yük taşır. Doğada oldukça fazla türü bulunur. Kimyasal olarak değişik bileşik kümeleri oluşturabilirler.

Fosfatın atom numarası 15, atom ağırlığı ise 30.97’dir. Fosforun sembolü “P” dir. Suların sertliğini gidermesi kalsiyum iyonlarını dibe çökertmesi ile sağlar.

Doğada çok sayıda çeşidi bulunan fosfatlar organik, yarı-organik ve mineral fosfatlar olarak adlandırılır. Fosfat doğada serbest halde bulumazlar. Fosforik asidin tuzu ve esterleri halinde bulunurlar. Gübre, deterjan, ilaç ve kimya sanayilerinde fosfat kullanılmaktadır.

Fosfat Çeşitlerimiz

 • Di Sodyum Fosfat
 • Mono Sodyum Fosfat
 • Sodyum Hegzametafosfat
 • Sodyum Tripoli Fosfat (granül)
 • Sodyum Tripoli Fosfat (toz)
 • Tetra Kalsiyum Piro Fosfat ( Tetrakal )
 • Tri Sodyum Fosfat

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak isterseniz, güncel fiyat bilgileri ve stok durumu için 0212 485 88 15 numaralı telefonumuzdan bizleri arayabilirsiniz.

Taş Asidi ve Fiyatları

Taş asidi doğrudan, sirkülasyon ve daldırma metodları ile uygulanılabilir.kireç taşları, pas birikintilerine ve korozyon birikintilerini temizlemek  için uygulanmaktadır. Sanayide ve birçok alanda, buhar kazanlarında, buhar jeneratörlerinde, eşanjörlerde, boru sistemlerinde, reaktörlerde suyun neden olduğu kireç ve korozyon birikintilerinde, evoparatörlerde ve hava kulerlerinin deniz suyu tarafında oluşan kireç tabakasının ve mineral tortularının temizliğinde kullanılan asit bazlı üründür. Esaslı inhibitörlerle kuvvetlendirilmiş çok etkili asitli bir temizleyicidir.

Taş asiti kesinlikle kullanılan yüzeyde, aşınma, delinme, pas ve korozyon oluşturmaz. Taş Asitleri kullanılan yüzeylerdeki zorlu pas ve kireç birikintilerini kolaylıkla ortadan kaldırır.

İçermiş olduğu amin esaslı inhibitörler sayesinde kullanılmış olduğu yüzeyde koruyucu film oluşturur.
Isı transferi verimliliğini arttırır. Demir ve Siyah Saç Malzeme Koruyuculu İnhibitörlü,Bakır Malzeme Koruyuculu İnhibitörlü,Alüminyum Malzeme Koruyuculu İnhibitörlü Paslanmaz Çelik Malzeme Koruyuculu İnhibitörlü, Bakır Alüminyum ve Pirinç Malzeme Koruyuculu İnhibitörlü, Organik Esaslı Toz Taş  Asidi Çeşitleri mevcuttur.

Ürünü nerede kullanabilirsiniz altta başlıklar halinde görüntüleyebilirsiniz. Ürünlerimizi kullanacağınız yere göre siparisinizi verirken bizlere danışabilirsiniz. Bu konu hakkında sizlere daha iyi bilgilendirme yapabilir etkisini daha iyi görebilirsiniz. Taş asiti ürünlerinize asla zarar vermez aksine ürünlerinizin ömrünü uzatır. Yaptığınız işten daha çok verim almak istiyorsanız ürünlerimizi deneyebilirsiniz. Tüm Türkiye’de ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz bulunmaktadır. Sizlerde ürünlerimizi kullanmak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Ürün Çeşitlerimiz

MRD-Treat® 8100
Demir ve Siyah Saç Malzeme

MRD-Treat® 8110
Bakır Malzeme Koruyuculu

MRD-Treat® 8120
Alüminyum Malzeme

MRD-Treat® 8130
Paslanmaz Çelik Malzeme

MRD-Treat® 8140
Bakır Alüminyum ve Pirinç Malzeme

MRD-Treat® 8150
Organik Esaslı Toz

MRD-Treat® 8160
Organik Esaslı

Ürünümüz suyun sebep olduğu kalın tabakada bile etkili olan ürünümüz koruyuculu özelliği ile kullanılan malzemeler üzerine tahriş etmez zarar vermez. Zamanla oluşan tabakalaşmaya yol açan sudaki kireç hem makinelerinizin ısı kaybına uğratacaktır.

Zamanınızı boşa harcamamak ve daha hızlı ısıyı yakalamak için Taş asidi tam size göre bir üründür. Taş Asidi size kullandığınız yakıttan da tasarruf sağlayacaktır. Devamlı kullanımlarda hem siz rahat edeceksiniz hemde cihazlarınızı daha uzun ömürlü kullanacaksınız. Çimento Temizleyici olarak da kullanılan ürünümüz.Kalitesiyle etkisini kanıtlamıştır. Taş Asidi; Buhar kazanlarında, buhar jeneratörlerinde, eşanjörlerde, boru sistemlerinde, reaktörlerde suyun neden olduğu kireç ve korozyon birikintilerini temizlemek için amin esaslı inhibitörlerle kuvvetlendirilmiş çok etkili asitli bir  temizleyicidir. Oluşan kireç taşını ve pas birikimlerini gidermek için kullanılır.

* Kullanacak olan yüzeyin malzeme yapısına göre taş asidi seçimi yapılır.

Kullanım Avantajları

1- Kesinlikle kullanılan yüzeyde, aşınma, delinme, pas ve korozyon oluşturmaz.
2- Kullanılan yüzeylerdeki zorlu pas ve kireç birikintilerini kolaylıkla ortadan kaldırır.
3- İçermiş olduğu amin esaslı inhibitörler sayesinde kullanılmış olduğu yüzeyde koruyucu film oluşturur.
4- Isı transferi verimliliğini arttırır.

Ürünü nerede kullanabilirsiniz altta başlıklar halinde görüntüleyebilirsiniz. Ürünlerimizi kullanacağınız yere göre siparisinizi verirken bizlere danışabilirsiniz. Bu konu hakkında sizlere daha iyi bilgilendirme yapabilir etkisini daha iyi görebilirsiniz. Ürünlerinize asla zarar vermez aksine ürünlerinizin ömrünü uzatır. Yaptığınız işten daha çok verim almak istiyorsanız ürünlerimizi deneyebilirsiniz. Tüm Türkiye’de ürünlerimizi kullanan müşterilerimiz bulunmaktadır. Sizlerde ürünlerimizi kullanmak için bizlere ulaşabilirsiniz.

Bizlere ulaşmak için 0212 485 88 15 nolu telefon üzerinden veya info@meridyenkimya.com.tr mail adresimizden sormak istediklerinizi sorabilirsiniz. Fiyatlarımız ile ürünlerimizin kalitesini kullananlar bilir. Sizlerde ürünüzümüz ile tanışın karlı çıkın.

Aktif Karbon Nedir? Neye Yarar ?

Aktif Karbon Nedir? Neye İşe Yarar ?

Aktif Karbon Nedir? Su arıtma sistemlerinde oldukça çok rastlanan ve endüstriyel alanda kullanımı yaygın bir üründür. Artık günlük hayatımızda sıklıkla karşılaştığımız Aktif karbonlar aslında kömür çeşididir. Kömür oluşumu hindistan cevizi kabuğu veya odundan meydana gelmektedir. İç yüzey alanı yüksek ve gözenekleri oldukça fazladır. Yüksek oranda karbon içerdikleri için tercih edilirler.

Aktif Karbon Ne İşe Yarar?

Aktif karbonlar çok çeşitli olup farklı tipler. Toz, granül ve pellet yani silindirik yapıdadırlar. Su içeriğinde koku ve renk yapan bileşikleri yakalaması ve tutması için, siyah renkli organik bir madde olup hazırlanma sırasında yaklaşık 2000 F°’a kadar ısıtılır. Çıkan ürüne yüksek basınç uygulanır ve böylece karbon gözenekli yapısı ortaya çıkar.

Gaz halindeki maddelerde küçük gözenekli karbonlar tercih edilmektedir. Hindistan cevizi kabuğundan üretilenler gibi. Eriyik halde olan maddeler içinde torf ve bitümlü kömür kullanılmaktadır.

Nerelerde Kullanılırlar?

Aktif karbonlar makyaj malzemelerinde, temizlik ürünlerinde ve hatta gıdalarda bile kullanılmaktadır. Bir çok alanda görülmekte olan bu malzeme faydası ile göz doldurmaktadır. Kömür Bazlı Toz Daha çok atık suda KOİ, organik madde gideriminde kullanılmaktadır.

Kokonat Bazlı Toz Daha çok sularda KOİ, organik madde gideriminde kullanılmaktadır. Odun Bazlı Toz Özellikle renk giderimi ve elma suyu üreticilerinin patulin giderimi işlemleri için kullanılmaktadır. Kömür Bazlı Pellet Toksik gaz arıtma, endüstriyel ve evsel su arıtma, solvent kurtarma ve benzeri için kullanılır.

Kokonat Bazlı Pellet Pellet gaz fazı uygulamalarında kullanılmaktadır. Koku, solvent ve atıksu arıtma tesislerinde H2S giderim uygulamalarında ve organik buharların gideriminde kullanılmaktadır.

Aktif Karbon’un Genel Özellikleri

Aktif karbon, kristal formu büyük ve geniş iç gözenek yapısına sahip karbonlu  adsorbanlar ailesini tanımlarken kullanılan bir sözcüktür. Aktif karbon insan sağlığına zarar vermezler. Kullanışlı malzemelerdir ve gözenekleri sayesinde çözeltideki iyonları ve molekülleri gözeneklerine doğru çekerler.

 

İyon Değiştirici Reçineler

Çeşitlilikler ve kullanım alanları hakkında bilgiler
Reçine Çeşitlerine göre kullanım alanları

 

• Anyonik Reçineler
• Katyonik Reçineler
• Mix-Bed Reçineler

 

Su yumuşatma ve deiyonize sistemlerinde sudaki iyonları almak maksadı ile kullanılır.

• Endüstriyel katyonik su yumuşatma reçinesi
• İçme suyu uygulamaları için Food Grade reçine
• Demineralizasyon sistemleri için anyonik ve katyonik reçine
• Mixed Bed reçine

İyon değiştirici reçine, suda istenmeyen anyon ve katyonların giderilmesi için kullanılır. Katyonlar hidrojen ve sodyum ile, anyonlar hidroksit iyonları ile yer değiştirir. Pozitif iyonları değiştiren iyon değiştirme reçineleri katyonik, negatif iyonları değiştiren iyon değiştirme reçineleri anyonik reçine olarak isimlendirilir.

Su saflaştırma sistemlerinde, Katyon (Bir eriyikte bulunan pozitif yüklü iyon) giderme ve Anyon (Bir eriyikte bulunan negatif yüklü iyon) giderme reçineleri kullanılır. Katyon giderme reçineleri, kalsiyum, magnezyum, sodyum gibi katyonlar karşılığında hidrojen (H-)açığa çıkarır. Anyon giderme reçineleri, klor, sülfat, biokarbonat gibi anyonları hidroksit (OH-) iyonlarına dönüştürür. H- ve OH- birleşerek H2O  oluşturur.

Reçinelerin kapasiteleri sınırlıdır ve tükendiklerinde değiştirilmeleri gerekir.

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bizleri arayabilirsiniz.Nerede ve ne şekilde kullanılacak sorusuna sizlere daha iyi yardımcı olmak için aklınıza takın tüm soruları bizlere sorabilirsiniz.

Reçineler çeşitli alanlarda kullanılan ürünlerdir.İçme sularında kullanımı oldukça fazladır.İyon değiştirici reçinelerden sizde kullanmak istiyorsanız bizlere ulaşıp fiyat bilgisi alabilirsiniz.

Anyonik, Katyonik ve Mixed Bed Reçine çeşitlerimizle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için 0212 485 88 15 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.

Etiketler; İyon Değiştirici Reçineler, Anyonik Reçineler, Katyonik Reçineler, MixBed Reçineler, Su Yumuşatma Reçinesi

Ürünlerimizi incelemek isterseniz  bu sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Demir 3 Klorür Nedir Ne İşe Yarar?

Demir 3 klorür; endüstriyel su arıtımda ve içme suyunda pıhtılaştırıcı veya topaklayıcı görevi görmektedir. Su üstünde oldukça etkili olan förmülü ile bir çok alanda kullanılmaktadır. Rengi koyu kahve renkgine sahiptir. Yansıyan ışık nedeniyle koyu yeşil veya mor kırmızı renklerdede görünürler. Sıvı forma sahiptirler.% 40 orana sahiptirler.

Demir üç klorür oluşumu, galvaniz firmalarında atık (çürük) hidroklorik asitlerin işlenmesi ile elde edilirler. Bu sayede atık hidroklorik asitlerin bertarafı sağlanmış olur ve geri dönüşüme kazandırılması sağlanır. Geri dönüşüm sayesinde ekonomiye katkısı sağlamış olup yeni bir ürün elde edilir. Tabiki elde edilen ürünün temiz olması oldukça önemlidir. İçerisinde demir haricinde metal olmamalıdır. Kaliteli demir üç klorür üretilirken atıkların temiz olmaması kaliteyi düşürecektir. Aynı zamanda kirli ve çamurumsu bir yapıya sahip olacaktır. Kalitesi düşük olan ürünlerde uygulama yapılan yerlerde istenilen sonuçlar elde edilemez. Daha farklı sorunlarada sebep olacaklardır.

Ambalaj Şekli: 30-60 Kg. bidon, 1000 Kg. IBC tank

Formülü : FeCl3

Depolama alanı : Demir 3 klorür depolamada lastik kaplı karbon çelik, Polietilen, PVC, PTFE türü plastik malzemeler ve tanklar kullanılabilir.

Ürünlerimiz hakkında daha detaylı bilgi almak için bizi 0212 485 88 15 nolu telefondan arayabilirsiniz. Demir 3 klorür fiyatları ve cazip satış koşulları için teklif istebilirsiniz.

Katyonik Polielektrolit Neye Yarar ?

Nerede Nasıl Kullanılır?

Katyonik polielektrolit atık su arıtma tesislerinde atık çamurlar pres veya belt-preslere pompalanırken katyonik polielektrolit eklenerek çamurun susuz hale getirmesi amacıyla kullanılır. Su arıtma tesislerinde en çok kullanılan ürünlerdendir.

Atıksu arıtma tesislerinin çamur susuzlaştırma ünitelerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Tesislerde floklaşma oluşması için  anyonik ve katyonik polielektrolit kullanılır. Anyonik polielektrolitler kimyasal arıtma tesislerinin sistemlerinde kullanılmaktadır. Katyonik olan polielektolitler ise atık su tesislerinin sistemlerinde partüküllerin birleştirilmesi ve çöktürülmesini sağlar.

Katyonik polielektrolit sulu çözelti ile içinde bulunan polimer zinciri yapısı ile askıda katı halde olan parçacıkları elektriksel yükleri arasında iyon değişmesini meydana getirir. Bu parçacıkların yapıları bozularak koagülasyon veya flokülasyona yol açması sağlanır.

Seyrelti Oranı Nedir?

Katyonik polielektrolitler seyretli oranı %0.05 ila %0.1 arasındadır. Çözelti hazırlanırken %0.05 oranda hazırlanmalıdır. Ürünün hızlı sonuç almak için karıştırılma sırasında ilave edilmelidir. Çamur susulaştırılması için çamurdan örnek alınır ve laboratuvar ortamında jar testi ile uygulanacak dozaj belirlenir.

Genel Bilgi

Katyonik Polielektrolit

Katyonik polielektrolit, anyonik formundan farklı olarak genellikle biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır.Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonik
 polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.

Temel olarak bu prensiplerde kullanılan polielektrolitlerin muhtelif çeşitleri vardır. Atık su sistemleri için gerekli jar testlerinin saha ekibimiz tarafından yapılarak sisteme uygun polielektrolit’in seçilerek sistemde en uygun kullanımın yapılması mutlaka şarttır. Bunun neticesinde arıtma sisteminin sağlıklı ve verimli çalışması sağlanabilir.

Katyonik polielektrolit ve diğer ürünlerimiz hakkında daha ayrıntılı bilgi almak için 0212 485 88 15 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.

pH düşürücü ne işe yarar

pH düşürücü ne işe yarar ve kullanımı nasıldır sorusunu cevaplayacağız.Havuz suyunda pH değerini düşürmek için kullanılan toz ve sıvı ürünlerdir.pH’ın dengede tutulması hem havuzlarda kullanılan klorların içindeki aktif maddenin tam olarak verim sağlamasını sağlar.pH düşük veya yüksek olursa klorun verimliliği düşecektir.Bu sebepten dolayı pH düşürücü ile oranını 7.2 ve 7.6 arasında tutmamız en sağlıklı olanıdır.

pH’ın yüksek olması cildimize ve gözlerimize kötü yönde etki edebilir.Bu gibi rahatsızlıkları yaşamamak için bu ürünleri kullanmanızda fayda vardır.Düşük oranlar havuzda lekelere,kireçlenmeye, bulanıklaşmaya ve başka sorunlara da yol açabilir.

Bazı havuzlarda ise güneşin rüzgarın ve suda yüzenlerin etkisinden pH oranının yükseldiği görülmektedir.Yükselen oranında 7.2 ila 7.6 arasında tutmak için sıvı ve toz olan pH yükselticileri kullanmak gerekir.

 

Havuz ph düşürücü nasıl kullanılır?

pH düşürücü kullanırken elinizde açık yaralar bulunuyorsa mutlaka eldiven takmalısınız elinizi yakabilir.Genelde kullanımlarda el ile değilde bir bardak büyüklüğünde veya maşrapa şeklinde kova içersinden yeteri kadar alıp havuza rahatlıkla sertpmek için kullanılmalıdır.Sıvı üründe ise miktara göre yine bardak veya maşrapa yardımıyla suya ilave edebilirsiniz.

Toz pH Düşürücü

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini düşürmek için toz ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı ile %10’luk çözelti hazırlanarak havuz suyuna ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için; pH değerini 0,1 birim düşürebilmek için: 750-1000 gr

Sıvı pH Düşürücü

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini düşürmek için sıvı ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı denge tankından veya havuzun farklı noktalarından serpilerek ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için; pH değerini 0,1 birim düşürebilmek için: 750-1000 gr

Havuz ph yükseltici nasıl kullanılır?

 

Toz, pH (+) Yükseltici

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini yükseltmek için toz ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı ile %10’luk çözelti hazırlanarak havuz suyuna ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için; pH değerini 0,1 birim yükseltmek için: 750-1000 gr

Sıvı, pH (+) Yükseltici

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini yükseltmek için sıvı ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı denge tankından veya havuzun farklı noktalarından serpilerek ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için; pH değerini 0,1 birim yükseltmek için: 750-1000 gr

Sülfürik Asit ne işe yarar ?

Sülfürik Asit ne işe yarar? Sülfürik Asit Nedir? Renksiz ve yağımsı bir sıvıda olup H2SO4 formülü ile gösterilir. Suda çözülür kimya sektöründe çok kullanılır. Bir çok isimle bilinmektedir.

Bunlardan bazıları zac yağı, zac asidi ve akü asidi isimleridir. Saf halde iken yoğunluğu 25 derecede 1,834 yoğunluğundadır. Donma derecesi 10,5’dir,

Kaynama derecesi ise 315-318’dir. Su ile karıştırıldığında sıçramalar yapar ve yüksek bir ısı oluşturur. Bu nedenle yavaşça kontrollü olarak asidin suya ilave edilmesi daha doğru olur. Sülfürik asit kullanılırken gerekli tedbirleri almalıyız. İnsan sağlığı için cilde ve göze temasından korumalıyız.

Sülfürik asit teması halinde kurulamalı ve bol su ile bölgeyi yıkamalıyız. Temas halinde unutulmamalıdır ki ilk önce su ile yıkanmamalıdır. Kurulandıktan sonra bol su ile temizlenmelidir. Su ile yıkadığınızda zararı daha çok artacaktır.

Nasıl Elde Edilir?

Doğada saf olarak bulunmazlar. Sanayide değme dediğimiz yöntem ile veya kurşun odalarda üretimi mevcuttur. Genellikle genellikle % 93 – 98 aralığında ve güzlü bir mineral asittir. Suda hızlı çözülür.

Kullanım Alanları

 • Endüstriyel alanda, boya sanayide, gübre üretiminde, petrol kimyada, amonyum sülfat üretiminde ve bir çok alanda kullanılmaktadır.
 • Oto sanayide akülerde kullanılır. İletken bir yapıya sahiptir.

Ürünlerimiz için bizlere 0212 485 88 15 nolu telefondan ulaşabilirsiniz. Güncel fiyat listesi ve satış sonrası destek i.in ürünlerimizi inceyelin. Aklınıza takılan sorular için bizlere info@meridyenkimya.com.tr mail adresi üzerinden yazabilirsiniz.

Su Şartlandırma Kimyasalları Nedir ?

Su Şartlandırma Kimyasalları  suyun hayatımızdaki önemi tartışılmazdır. Yaşantısını süren canlılar için hayat kaynağıdır. Su olmazsa yaşam olmaz.Bu nedenden dolayı suyumuzu kontrollü kullanmalı ve önemsemeliyiz.

Endüstriyel üretimlerde ve bir çok alanda en önemli kaynağımızdır. İçme ve kullanma sularında verimliliğini arttırmak, insan sağlığına uygun hale getirmek ve çevreye zararlarından arındırmak amacıyla kullanılan kimyasal çeşitleriyle  en uygun hale getirilmesine su şartlandırma demekteyiz. Su şartlandırmada kullanılan bir çok kimyasallar bulunmaktadır. Bunların sudaki içeriğin farklılığına göre kullanım amaçları doğrultusunda ilave edilmektedir.

Teknik olarak su şartlandırma işlemi, endüstride kullanım alanında ve dolaştığı sistemlere zarar vermemesi amacı ile yapılan işlemlerdir. Su şartlandırma Kimyasalları ile yapılmaktadır.

İçme ve Kullanım Suyu Şartlandırma Kimyasalları, Kazan Suyu Şartlandırma Kimyasalları, Soğutma Suyu Şartlandırma Kimyasalları, Ters Ozmos Kimyasalları, Atık Su Arıtma Kimyasalları gibi başlıklar halinde açıklayabiliriz.

 

İçme ve Kullanım Suyu Şartlandırma Kimyasalları

Kullanma Sularında Sertlik Giderici ve Korozyon Önleyici,

Kullanma Sularında Sertlik Giderici ve Korozyon Önleyici-Legionella Kontrol,

İçme ve Kullanma Suyu Dezenfektan Amacıyla Kullanılır.

Kazan Suyu Şartlandırma Kimyasalları

Kazan suyu şartlandırma buhar üretimi bir çok işletmenin gereksinimidir. Üretim yapılan kazanlarda kullanılan suyun kalitesi iyi olmazsa, buhar oluşumuna engel teşkil edeceği  için ve enerji fazla harcaması ile birlikte malzemelerinize zararı çok olacaktır. Kaliteyi arttırmak amacıyla çözümleri iyi belirlemek bu sorunları asgariye indirecektir. Suyu tanımak ve içindekileri iyi bilmek daha kaliteli buhar üretmek mümkündür. Suyun içeriği ve su özelliğini (sertlik, Tçm, pH, alkalinite vb.) endüstriyel suların hudutları vardır. Bunlara bir kaç test daha eklemek gerekmektedir bunlar oksijeni, serbest asitleri ve silisi de ekleyebiliriz.

Buhar kazanı çalıştıkça bu safsızlıklar, kazanın içinde kalarak birikinti oluşturur. Çözülmüş maddeler konsantrasyonu, suyun buhara taşınmasına, budan dolayı tesisatın, buhar kapanları ve proses ekipmanlarının fazlaca zarar görmesine neden olurlar. Askıdaki katı maddelerin artan konsatrasyonu ise, kazan verimini ve ısı transfer kapasitesini zayıflatan çamur oluşumunu doğurur.

Kazan besleme suyunun yol açtığı kireç taşı, korozyon, köpürme ve sürüklenme vs. gibi problemleri gidermek ve kazan suyunun istenen özelliklere getirilmesi için bir dizi fiziksel ve kimyasal işlemler yapılarak kazan suyunun şartlandırılması gerekmektedir.

Soğutma Suyu Şartlandırma Kimyasalları

Açık Tip Soğutma Kulesi Korozyon ve Kireç Önleyici
Kapalı ve Yarı Açık Tip Soğutma Kulesi Korozyon ve Kireç Önleyici
Kapalı Tip Soğutma Kulesi Korozyon ve Kireç Önleyici
Kapalı Devre Soğuk Su Sistemi Korozyon ve Kireç Önleyici
Kapalı Isıtma ve Soğutma Sistemi Uzun Süre Bekleyişlerde Sistem Koruyucu Olarak Kullanılır.

 

Su Şartlandırma Kimyasalları Nedir

Atık Su Arıtma Kimyasalları

Alüminyum Sülfat, endüstriyel su arıtma işlemlerinde, atık su arıtma işlemlerinde, içme suyu arıtma işlemlerinde kullanılır. Ürün piyasada şap olarak da bilinmektedir.

Baryum Klorür, endüstriyel atık sularda sülfat giderimi için kullanılır.

Demir 3 Klorür, içme suyu arıtımında ve endüstriyel atık su arıtımında koagülant olarak kullanılan asidik özellikli, koyu kahve renkli bir kimyasaldır. % 40’lık sıvı formdadır. Arıtma sistemleri, çamur şartlandırma, baskı devre yapımı, demir oksit pigment üretimi, bakır aşındırmada kullanılmaktadır.

Demir Sülfat, Demir sülfat endüstriyel atıksuların kimyasal yöntemlerle arıtımında, koagülasyon ünitelerinde kullanılan bir koagülant (pıhtılaştırıcı) kimyasaldır. Yüksek verimli bir arıtma kimyasalıdır.

EDTA, soğutma ve proses suyunu yumuşatmak için kullanılır. EDTA metal iyonlarını tutmak için kullanılır.

Hidrojen Peroksit, atık su arıtımında suya çözünmüş oksijen sağlamada ve suyun zehirleyici etkisinin giderilmesinde kullanılır.

Hidroklorik Asit, su arıtmada, reçine rejenerasyonunda ve yüksek ph ya sahip atıksularda koagülantın yüksek verimde sağlanması için ph yı istenilen aralığa indirmek için kullanılır.

Kireç, sidik karakterdeki atıksuların pH’ nın yükseltilmesinde kullanılır. Evsel atık suların arıtmasında, alüminyum ve demir tuzları ile birlikte katı maddelerin çöktürülmesinde, fosfor ve azotun giderilmesinde kullanılır.

Köpük Kesici (Antifoam), su ve atıksu arıtma tesislerinde köpük oluşumunun engellenmesinde ya da azaltılmasında kullanılır.

Biyositler

Biyositler, bir veya birden fazla aktif maddenin karışımıyla oluşan, bakteri, mantar, su yosunu, küf veya maya içeren mikroorganizmaları kontrol edici veya öldürücü etkisi olan kimyasal maddelerdir.

Filtrasyon Mineralleri

Filtrasyon Mineralleri • Antrasit • Zeolit • Birm • Dolamit • Mikrophoz • Quarts Kumu • Tablet Tuz

Polielektrolitler

• Anyonik Polielektrolitler  • Katyonik Polielektrolitler • Nonyonik Polielektrolitler

Taş Asidi

Buhar kazanı ve buhar jeneratörlerinde, eşanjör temizlemede, borulardaki korozyonlaşmada, suyun sebep olduğu korozyonlaşma ve kireçlenmeleri  temizlemek için amin esaslı inhibitörlerle kuvvetlendirilmiş etkili ve kendisini kanıtlamış asitik bir temizleyi olarak bilinir. Taş Asidi kireç taşları ve paslanmaları gidermek içinde kullanılabilir.

Toz klor nedir?

Toz klor havuzlarda dezenfektan amacıyla kullanılan üründür.Sudaki mikroorganizmalara karşı mücadelede kullanılırlar.Toz klor manuel olarak elle uygulanır.Kullanımı olukça basittir ve tablet klora göre daha ekonomik fiyata sahiptir.

Kullanacağı Zararlı Organizmalar

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları:Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans

Havuz suyunda klorlama amacıyla kullanılırlar. Sezonda haftalık olarak şok klorlamada, kışın ise yosun önleyici ile birlikte kullanılmasında fayda vardır.Suya eklendikten sonra çözüldükçe etken maddesi devreye girerek görevine başlar.Suyun içinde kalıntı veya birikinti bırakmaz uçucudur.

Toz Klor Çeşitleri

Toz klorlar içindeki etken madde oranıyla isimlendirmeleri yapılır.Toz klorların içinde bulunan %56, %70 ve %90 olarak üç kısma ayrılır.En fazla kullanım oranı 56’lık Toz klor olmakla birlikte kullanım yerlerine görede diğer klor çeşitleri kullanılmaktadırlar..Klorun içindeki etken maddesi arttıkça atılan klor çeşidine göre havuz suyunuzdaki dezenfeksiyonu farklıdır.%65 lik ve 90 lık klorlar uzun süreli dezenfeksiyon sağlarlar.Yüksek aktif klor içerirler.% 65 lik klor ise şok klor olarakta ifade edilir.

Kullanım Şekli

Başlangıç Dozajı:Havuzun ilk dolumunda, 100m3 havuz suyu için 3 gün boyunca 500 gr uygulanır. Düzenli Dozlama: Özel Havuzlarda:100 m3 havuz suyu için 200 gr/gün Ticari Havuzlarda:100 m3 havuz suyu için 250-300 gr/gün Bu miktarlar havuz kullanım yoğunluğuna, güneş ve yağış gibi hava koşullarına göre arttırabilir.

Genelde havuzlarda tercih edilen üründür.Sıvı klor ile kıyas edildiğinde fiyat farkı vardır.Fakat ph dengesi daha düşüktür.Kullanımı sıvı klora nazaran daha kolaydır.Toz klor kullanımı ile ph düşürücü kullanımı sıvı klora göre daha azdır.Bu da aradaki fiyat farkını dengelemektedir.

Hidroklorik Asit Nedir ?

Kısa tanımıyla Hidroklorik asit, halk arasında tuz ruhu diye bilinen bir inorganik asittir.Klor ve hidrojen elementlerinden oluşur ve oda sıcaklığı ve normal basınçta gaz halindedir.Hidrojen klorürün su ile çözeltisine hidroklorik asit denir.

Su arıtma sistemlerinde reçine rejenerasyonunda ve yüksek ph ya sahip atık sularda koagülantın yüksek verimde sağlanması için pH’ı istenilen düzeye getirmek için kullanılmaktadır.

Ayrıca; metal sektöründe, yüzey temizlemede, petrol, kimya sanayinde, gıda, ilaç, boya, tekstil gibi çok değişik sektörlerde kullanılmaktadır.

Hidroklorik asit, sağlamış olduğu kolaylıkla birlikte  zehirli bir maddedir.Yakın temastan kaçınılmalıdır  tahribat gücü fazladır.Hidrojen Klorik Asit ile çalışma esnasında güvenlik önemleri alınmalı eldiven maske ve gözlük takılmalıdır.

Kimyasal özelliklerinden bahsedecek olursak Hidrojen klorür, güçlü bir yapıya sahip asittir. Hidrojen klorür, bir klor atomu ile bir hidrojen atomundan meydana gelerek oluşur ve formülü HCl olarak tanımlanır.Diğer asitler gibi, renkli ayıraçla asit rengi denilen bir renk vermektedir.

Hidroklorik asit kaynama noktası, erime sıcaklığı, yoğunluğu ve pH değeri gibi fiziksel özellikleri, asit çözeltisindeki HCl’in konsantrasyonu veya molaritesine bağlıdır.

Hidroklorik asit, pas giderici olarakta kullanılır organik bileşiklere etki ettirilerek klorlu ürünlerin plastik maddeler elde edilmesinde yararlanılır.

Kar Buz Çözücü ve Önleyici Solüsyon

Karla Mücadele Kar Solüsyonu – Buz ve Karlanmaya Son

Zorlu kış şartları istenmeyen kazalara sebep olmaktadırlar. Kara yollarında biriken kar ve soğuk hava buzlanmaya neden olmaktadır. Buzlanma nedeniyle yollarda ciddi kazalar meydana gelmektedir. Biriken karın önüne geçmek ve bu gibi kazaların yaşanmasına engel olmak için Kar Buz Çözücü Önleyici Kar Solüsyonu kullanmak gerekir. Özel formüle edilmiş bu solüsyon sayesinde maddi ve manevi kayıplarında önüne geçilir.

Uçak pistlerinde, fabrika önlerinde, çatılarda, okullarda, otoparklarda, otoyollarda, avmler’de ve benzeri alanlarda kullanılır. Uygulanan zemine zarar vermez. Kar Solüsyonu -40 derecelere kadar etkilidir. Kar ve Buz Çözücü Solüsyon donma yapmaz.

Buzlanma Engelleyici ve Buz Çözücü Etkili Kar Solüsyonu

Ülkemizin bir çok ilinde ani kar yağışı nedeniyle yolların tıkanması ulaşıma engel olmaktadır.  Soğuk havalarda yolda kalmak ve yollarda kalanları kurtarma çalışmaları ciddi uğraşlar gerektirir. Yaşanan kazalar sebebiyle bir çok ölümler meydana gelmektedir. Can ve mal kayıpları oluşmaktadır. Kar Buz Çözücü Önleyici Solüsyon ile kar yağışı olmadan erkenden tedbirleri alınabilir.

Kar eritici solüsyon uygulanan alanda yola yapışarak yağan karın erimesine ve yolların buz tutmasını engellemektedir. Kar eritme ve buzlanma engelleyici özelliği ile kar tuzuyla kıyaslandığında kullanımı daha kolay ve pratiktir. Kar tuzları uygulanan yere ciddi zararlar vermektedir. Yollarda aşınmalara sebep olmaktadırlar. Devamlı kullanılan alanlarda fayda yerine zarar vermektedirler. Yollardaki aşınmalar araçların gidişine mani olurlar. Sadece araçlar olarak değil insanların kullanım alanlarında da çukurlaşmalar oluşmaktadır. Yürüyüş yerlerindeki bu aşınmalar da insanlar için tehlike arz etmektedir.

Kar Solüsyonu

Kar tuzu kullanımı daha çok insan gücüyle karlı alanlara serpilmektedir. Bu işlem hem yavaş hemde zordur.  Kar tuzu maliyet olarak düşük görünse de asfaltlara ciddi zararlar verirler. Bu nedenle ileriye dönük maddi zararları fazladır. Bu gibi sorunlardan uzaklaşmak ve en uygun çözüm yöntemini ile devam etmek için buzlanma önleyici solüsyon vazgeçilmezdir. Kullanımı sağlanmış ve ülkemizde kara yollarının ve belediyelerin her sene kullanmış olduğu üründür. Kar Eritici Solüsyon -40 derecelere kadar etkilidir. Donma yapmaz ve eritici etkilidir. Uygulanan yerde zar şeklinde ince bir tabakayla kaplayarak yağan karı eritir. Yollarımız ve bir çok alanların açık ve uygun halde kullanılması için Kar Çözücü ve Buz Çözücü solüsyon kullanımı ile mümkündür.

Ürünlerimiz için bizlere 0212 485 88 15 nolu telefon üzerinden ulaşabilir fiyat teklifi alabilirsiniz.

Su Analiz Kitleri Nedir Ne İşi Yarar ?

Doğada, evde ve endüstriyel alanda ve birçok işletmede içme suyu, kullanım suyu, atık sular, kazan suları ve daha bir çok alanda suların analiz edilmesini sağlayan kitlerdir. Kitler bir çok alanda kullanıma uygunlardır.Laboratuvar testlerinden tutun her alanda kullanılırlar.Suyun analiz edilmesi gereken yerlerde bu testler kullanımı ile çok pratiktir.Hızlı ve doğru sonuçlara ulaşabilmek için kitler bir çok cihaza gereksinim kalmadan sonuç verirler.Su analiz kitleri özel kimyasallarla formüle edilmişlerdir.

Su Analiz Kitleri Ürünlerimiz

Toplam Sertlik Test Kiti – Serbest Klor Test Kiti – Nitrit Test Kiti

Nitrat Test Kiti – Alkalinite Test Kiti – Mangan Test Kiti

Fosfat Test Kiti – Sülfat Test Kiti – Sülfit Test Kiti

Amonyum Test Kiti – Bikarbonat Test Kiti – Klorür Test Kiti

Demir Test Kiti – Bakır Test Kiti – Silika Test Kiti – Arsenik Test Kiti

Analiz Kitleri için daha ayrıntılı bilgi almak için 0212 485 88 15 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.

 

Havuz Pompası Seçimi

Havuz Pompası Seçimi havuzlardaki suyun sürkülasyonunu kum filtresinden geçirerek, filtreleme işlemlerinin yapılmasını sağlayan malzemelerdir. Seçim yapılırken dikkat edilmesi bir çok unsur bulunmaktadır.

Havuz tipi pompa tercihinde en önemli etkenlerden biridir. Havuzlarda kullanılacak pompanın devri, motor gücü ve debisine göre seçim yapılmalıdır. Havuz Pompası basma gücü ve emiş gücü kullanılacak havuzun büyüklüğüne göre belirlenmelidir. Havuz filtresinin çapı ve filitrasyon kapasitesine dikkat edilmelidir. Etkili bir filtrasyon için kullanılan havuz ekipmanların bile etkisi bulunur. Uygun olmayan yüksek pompalar fazla güçlü geleceğinden filtrasyon işlemini uygun düzeyde yapmayacaktır. Bu nedenle havuz pompa seçimi çok önemldir.

Pompa Teknik Bilgileri her ürünün kendine has bilgileri mevcuttur. Debisi, hp değeri monofaze pompa veya trifaze pompa olmak üzere bilgileri bulunur. Pompa filtresi ve motor gücüde bir çok ürünlerin üzerinde belirtilmektedir.

 

Havuz pompaları

Havuzun boyutlarına ve havuz filtresi çapına bağlı olarak seçilmelidir. Havuz pompaları sayesinde havuz içerisinde yer alan su sirkülasyonu istenilen düzeyde sürkilasyonu  sürdürmek için  doğru ürünü kullanmak gerekir. Havuz pompaları fiyatları doğru ürün kullanım ile uygun fiyatlarla temin edilebilir. İdeal pompaları seçmek için bizlere danışabilirsiniz. Havuzlarda kullanılan pompaları ekonomik fiyatlardan satın alabilirsiniz.

Pompa Seçimi

Havuz yapımı sırasında dikkat edilmesi gereken önemli detayda  havuz pompaları seçimidir. Teknik bilgi gerektirmektedir. Pompanın devrinden büyüklüğüne ve eğrileri gibi  bir çok özellikleri vardır. Havuzlarda kullanılan pompalar sehpalı, filtreli ve filtresiz bir çok çeşitli ürünler vardır.

Pompa Teknik Bilgileri

Pompa basma yüksekliği: Simgesi H harifidir. Suyun istenilen  yükseklik akışını sağlanmak amacıyla sarfedilen enerji denilebilir. M birimi Kullanılır.

Pompadebisi: Simgesi Q harfidir. Pompa içinden geçen suyun hacim miktarıdır. Birim bilgileri m3/h ve lt/sn olarak gösterilir.

Sistemin basma yüksekliği: Formülü aşağıdaki gibidir.

H=h+TDP+ PA

Havuz kimyasalları nasıl kullanılır?

Havuz suyunu temiz ve berrak tutmak kaliteli ve güvenilir firmalardan alacağınız kimyasallar ile olur. Piyasa şartlarında ucuz fiyatlarla ile su satışı yapan firmalar mevcuttur.

Diğer değimi ile merdiven altı firmalar. Kimyasalların su oranı oldukça fazladır. Bu ürünler size uygun gelebilir fakat konsantre oranları düşüktür. Aslında daha pahalıya gelmektedir.

Havuz kimyasalları nasıl kullanılır;

Havuz suyunun bakımlarını ihmal etmeniz doğrultusunda suyunuzda kötü koku kötü görünüm ve bakteri oluşumu olacaktır.

Suyumuzu ideal oranlara getirmek için uygun oranlarda havuz kimyasalları kullanılmalıdır. Havuz kimyasalları kullanmadan önce havuz suyu testlerini yapınız.

Havuzlarda genellikle havuz bakıcısının bu konu hakkında ehil kişiler tarafından yapılması gerekmektedir. Küçük havuzlarda dahildir. Kullanım talimatlarına uymalı ve en iyi şekilde ürünler ilave edilmelidir.

Liner havuzlarda ve şişme havuzlardatoz klor ve toz ph düşürücüler atıldığı bölgelerde renk değişimine yol açabilir.

Bunun için liner kaplamalara zarar vermemek adına skemmer sepetine tablet klor kullanılabilir veya sıvı klor ve sıvı ph düşündürücüsü kullanmanız daha faydalı olacaktır.

Havuz klorları suyumuzu dezenfekte etmek amaçlı kullanılırlar uçuculardır.

Suda bulunması gereken klor miktarı 1,5 ppm’dir.

Havuzlarda Kloru Ne Kadar Kullanmalıyız?

 

Stabilizatörlü, Hızlı Çözünen Toz Klor 56 lık

Kullanım Amacı: Yüzme havuzu ve jakuzi sularındaki bakteri, virüs, mantar, yosun ve mikroorganizmalarla, inorganik kirliliğin bertaraf edilmesi için kullanılır.

Suyun temiz, berrak ve hijyenik kalmasını sağlar. Suyun pH değerini etkilemez. Stabilizatör içeren formülüyle UV ışınlarının meydana getirebileceği aktivite kaybı önlenir.

Kullanım Şekli: Otomatik ya da manuel olarak dozajlanır.
Başlangıçta veya havuzda yosun oluşumu varsa şok uygulama tavsiye edilir.
100 m3 havuz suyu için;
Şok uygulamada: 1000-1500 gr
Düzenli kullanımda: 300-500 gr/gün

Stabilizatörsüz, Hızlı Çözünen Granül  70 lik

Kullanım Amacı:

Özellikle kapalı yüzme havuzu ve jakuzi sularındaki bakteri, virüs, mantar, yosun ve mikroorganizmalarla, organik ve inorganik kirliliğin bertaraf edilmesi için kullanılır.

Ayrıca deniz suyu veya tuzlu sularda şok klorlama işleminde rahatlıkla kullanılabilir.

Suyun temiz, berrak ve hijyenik kalmasını sağlar.

Kullanım Şekli: Otomatik ya da manuel olarak dozajlanır.

100 m3 havuz suyu için;
Şok uygulamada: 1300-1500 gr
Düzenli kullanımda: 200-300 gr/gün

Stabilizatörlü, Yavaş Çözünen Toz Klor  90 lık

Kullanım Amacı: Yüzme havuzu ve jakuzi sularındaki bakteri, virüs, mantar, yosun ve mikroorganizmalarla, inorganik kirliliğin bertaraf edilmesi için kullanılır.

Suyun temiz, berrak ve hijyenik kalmasını sağlar.

Özellikle sıcak iklimlerde havuz dibindeki yosunları yok etmede çok etkilidir ve aynı zamanda yüksek oranda etken madde içerdiği için çok ekonomiktir.

Kullanım Şekli: Otomatik ya da manuel olarak dozajlanır.
Açılışta hızlı çözünen klor ile şok dezenfeksiyon yapılmış havuzda,
100 m3 havuz suyu için;
Düzenli kullanımda: 200-300 gr/gün

Tablet klor nasıl kullanılır?

Klor ürün dezenfektan amaçlıdır. Mikroorganizmalara karşı etkilidir.Yapısı ve içeriğinden ötürü geç çözülmektedir.

Kullanımı tablet olması sebebiyle kolaydır. Tabletler 200 gram ağırlığındadırlar.

Genelde havuzlarda skimmer sepetine ve klanüratör sepetine konulur.

Tablet klorlar sepet ve haznelerine konulduktan sonra yavaş yavaş erimeye bağlayacaktır.

Belirli aralıklarla kontrol edilmeli suya ne kadar zamanda karışıp karışmadığına bakılmalıdır. Eridiğinde ise bu işlem tekrarlanmalıdır.

Tablet klor Kullanım alanları: Skimmerli liner ve açık havuzlarda tercih edilirler.

MRD-Treat® 5100 Stabilizatörsüz, Sıvı Klor (%12-15)

Kullanım Amacı: Yüzme havuzu, jakuzi, içme ve kullanma sularında, bakteri, virüs, mantar, yosun ve mikroorganizmalarla, inorganik kirliliğin bertaraf edilmesi için kullanılır.

Suyun temiz, berrak ve hijyenik kalmasını sağlar.

Kullanım Şekli: Otomatik ya da manuel olarak dozajlanır.
100 m3 havuz suyu  için;
Şok uygulamada: 5000-10.000 gr
Düzenli kullanımda: 2000-4000 gr/gün

MRD-Treat® 5300    Yosun Önleyici ve Dezenfektan

Kullanım Amacı: Mevcut yosunu yok etmenin yanı sıra yosun oluşumunu önleyerek havuz suyunun sağlıklı duruma gelmesini ve temiz görünmesini sağlar.

Klor kullanımını etkin hale getirerek tüketimini optimize eder. Ayak havuzları için de etkin bir dezenfektandır.

Kullanım Şekli: Havuz devreye alınırken, havuz kaba temizliği sonrasında ürün % 25’lik çözelti şeklinde duvarlara fırçalama yapılarak uygulanır.

Haftada 2 kez olmak üzere eğer klor uygulaması yapıldıysa, bu uygulama yapıldıktan 6-8 saat sonra olmak kaydıyla havuz suyuna homojen dağıtılarak farklı noktalardan eklenir.

100 m3 havuz suyu için;
Şok uygulamada: 2000 gr
Düzenli uygulamada: 250-500 gr

MRD-Treat® 5310    Polimerik Yapıda, Köpürmeyen Yosun Önleyici ve Dezenfektan

Kullanım Amacı: Mevcut yosunu yok eder, yosun oluşumunu önler ve havuz suyunu berraklaştırır.

Köpük oluşturmadan suyu dezenfekte eder ve temiz görünmesini sağlar.

Klor kullanımını etkin hale getirerek tüketimini optimize eder.

Kullanım Şekli: Havuz devreye alınırken, havuz kaba temizliği sonrasında ürün % 25’lik çözelti şeklinde duvarlara fırçalama yapılarak uygulanır.

Haftada 2 kez olmak üzere eğer klor uygulaması yapıldıysa, bu uygulama yapıldıktan 6-8 saat sonra olmak kaydıyla havuz suyuna homojen dağıtılarak farklı noktalardan eklenir.

100 m3 havuz suyu için;
Şok uygulamada: 2000 gr
Düzenli uygulamada: 200-300 gr

MRD-Treat® 5500    Sertlik Stabilizatörü ve İyon Tutucu

Kullanım Amacı: Demir, bakır, mangan iyonlarını bağlayarak bunların neden olduğu su renklenmelerini engeller, bulanıklığı giderir.Sertlik iyonlarının yol açacağı kireç oluşumunu engeller.

Kullanım Şekli: Klor uygulamasından önce havuz suyuna homojen bir şekilde dağıtılarak farklı noktalardan eklenir.

100 m3 havuz suyu için;
Su sertliği 100 ppm (10 Fh) azaltmak için 1000 gr

Toz, pH (-) Düşürücü

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini düşürmek için toz ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı ile %10’luk çözelti hazırlanarak havuz suyuna ilave edilir.

Sıvı, pH (-) Düşürücü

100 m3 havuz suyu için;
pH değerini 0,1 birim düşürebilmek için: 750-1000 gr

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini düşürmek için sıvı ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı denge tankından veya havuzun farklı noktalarından serpilerek ilave edilir.

Toz, pH (+) Yükseltici

100 m3 havuz suyu için;
pH değerini 0,1 birim düşürebilmek için: 750-1000 gr

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini yükseltmek için toz ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı ile %10’luk çözelti hazırlanarak havuz suyuna ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için;
pH değerini 0,1 birim yükseltmek için: 750-1000 gr

Sıvı, pH (+) Yükseltici

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini yükseltmek için sıvı ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı denge tankından veya havuzun farklı noktalarından serpilerek ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için;
pH değerini 0,1 birim yükseltmek için: 750-1000 gr

MRD-Treat® 5240    Toz, Alkalinite Düzenleyici

Kullanım Amacı: Havuz suyu alkalinitesini düzenlemek için kullanılan bir üründür.pH alkaliniteye bağlıdır.

Bu nedenle alkalinite, suyun pH değerinin değişmesine karşı direnç olarak da tanımlanabilir.

Düşük alkaliniteyi yükseltmek için suya alkali bileşikler verilir. MRD-Treat® 5240  alkalinite düzenleyici, pH değerini fazla artırmadan alkaliniteyi arttırır.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı denge tankından veya havuzun farklı noktalarından serpilerek ilave edilir.

100 m3 havuz suyu için;
4 günde bir: 2000-2500 gr
Alkaliniteyi 10 ppm artırmak için: 1800-2000 gr

MRD-Treat® 5250    Sıvı, pH (-) Düşürücü  LQ.

Kullanım Amacı: Havuz suyu pH değerini düşürmek için hidroklorik asit esaslı sıvı ürün.

Kullanım Şekli: Gerekli olan kullanım miktarı denge tankından veya havuzun farklı noktalarından serpilerek ilave edilir.
100 m3 havuz suyu için;

pH değerini 0,1 birim düşürebilmek için: 750-1000 gr

MRD-Treat® 5400 Hızlı Çöktürücü & Topaklayıcı

Kullanım Amacı: Sudaki kolloidal kirliliğin ve yüzen partiküllerin dibe çökmesi ve/veya filtrelerde tutulmasını bu sayede suyun berrak ve temiz kalmasını sağlar.

Kullanım Şekli: Havuz suyuna homojen dağıtılarak doze edilir.

Yeterli sirkülasyon sağlandıktan sonra pompa kapatılır ve havuz suyu birkaç saat dinlendirilir.Dibe çöken topaklar dip süpürgesi ile uzaklaştırılır, daha ince parçacıklar filtrede tutulur.

%10’luk çözelti şeklinde hazırlanır,
100 m3 havuz suyu için;
Düzenli kullanımda: 750-1000 gr

MRD-Treat® 5410 Parlatıcı & Sürekli Temizleyici

Kullanım Amacı: Havuz suyu içindeki küçük parçacıkları topaklayarak yüzdürür ve taşma kanalından taşarak filitrede takılmasını sağlar, sürekli temizleyici ve parlatıcı olarak kullanılır.

Kullanım Şekli: Haftada bir 100 m3 havuz suyuna 1,5-2 kg. olarak filtrasyon öncesi kullanılır.

Kullanım miktarı havuza giren kişi sayısına ve hava şartlarına bağlı olarak değişebilir. Uygulama esnasında havuz boş olmalıdır.

MRD-Treat® 5510    Kış Bakım Ürünü

Kullanım Amacı: Havuzun iç kaplamalarında filtre ve boru içlerinde yosun ve mantar oluşumunu engelleyerek, kış aylarında havuzu koruyan ve havuzu gelecek sezona sorunsuz hazırlamak için kullanılır.

Kullanım Şekli: Sezon sonunda su sertliğine ve gerçekleşecek kirlenmeye göre çeşitli bölgelerden ilave edilir ve 1-2 gün sirkülasyon sağlanır.

Klorla şoklama ve pH ayarlaması yapıldıktan sonra kullanılması önerilir.

100 m3 havuz suyu için;
Su sertliğinin düşük olduğu havuzlarda:3000 gr
Su sertliğinin yüksek olduğu havuzlarda: 5000 gr

MRD-Treat® 5520    Toz, Filtre ve Derz Temizleyici

Kullanım Amacı: Organik esaslı asit içeren bir kireç çözücüdür.

Havuz ekipman ve diğer yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral tabakasını temizler.

Asitten etkilenen (mermer,karotaş, beton, çimento vb.) yüzeyler dışında, vitrifiye yüzeyler, seramik, cam, ve metal gibi yüzeylerde güvenle kullanılır.

Toz halde olduğu için kullanımı sıvı ürünlere göre daha kolay ve ekonomiktir.

Kullanım Şekli: Yüzeyler üzerinde birikmiş olan kireç ve mineral tabakası üzerine tercihen sıcak su ile %10-20’lik çözelti şeklinde uygulanır ve en fazla 30 dakika bekletildikten sonra temizlenir.

Kullanımdan sonra yüzeyler iyice durulanmalıdır.

Çözeltinin kişisel güvenlik kuralları dahilinde sıcak su ile hazırlanması tavsiye edilir.

MRD-Treat® 5530    Sıvı, Filtre ve Derz Temizleyici

Kullanım Amacı: Havuz iç kaplamaları ve filtre kumlarının düzenli temizliği için kullanılır.

Kullanım Şekli: Temizlenecek olan yüzey önce suyla ıslatılır.

%20’lik çözelti hazırlanarak bir fırça veya paspas yardımıyla temizlenmek istenen yüzeye uygulanır, 10-15 dk. bol suyla durulanır.

MRD-Treat® 5540    Sıvı, Yüzey Dezenfektanı ve Ayak Mantar Önleyici

Kullanım Amacı: Havuz kenarlarında bakteri ve mantar oluşumunu engelleyerek, dezenfeksiyon sağlayan havuz kimyasalıdır.

Yüzme havuzlarının sert zeminlerinin dezenfeksiyonunda ve ayak havuzlarında mantar önleyici olarak kullanılır.

Kullanım Şekli: Sert yüzey temizliğinde %1’lik solüsyonu bir sprey yardımıyla temizlenecek yüzeye püskürtülür, durulama yapılmadan kurumaya bırakılır.

Ayak havuzu uygulamasında ise %1’lik solüsyonu ayak havuzunun içerisine direkt ilave edilir.

Kullanım yoğunluğuna göre ayak havuzundaki su günde en az 2 defa değiştirilmelidir.

MRD-Treat® 5550    Sıvı, Havuz Yüzey Temizleyici

Kullanım Amacı: Havuz yüzey temizliği için kullanılır.

Kullanım Şekli: %20’lik çözeltisi hazırlanarak bir fırça veya paspas yardımıyla temizlenmek istenen yüzeye uygulanır, 10-15 dk. bol suyla durulanır.

Su Yumuşatma Reçinesi Nedir ?

Su Yumuşatmada kullanılan cihazların içine ilave edilen sudaki sertliği gidermek amacıyla kullanılan minerallerdir. Eklenecek reçine sudaki bileşenlere göre değişmektedir.Su yumuşatmada  üç çeşit reçine kullanılır. Katyonik reçine pozitif yük iyon gidermede, Anyonik reçine ise negatif yüklü iyon gidermede kullanılır. Katyonik reçine suya sodyum iyonu sağlar.Bu sayede suda bulunan kalsiyum ve magnezyum iyonlarını tutmaktadır. Bu etkileşime iyon değişimi de denmektedir. Katyonik reçineler ise su yumuşatmada en fazla kullanılandır. Sert sularda kullanılırlar. Mixbed reçine ise suyu demineralize ederek su kalitesini arttırır.Sudaki silika’yı bertaraf eder ve mükemmel bir su elde edilir. Reçine, kalsiyum ve magnezyum iyonlarını bünyesinde tutar ve bir süre sonunda doyuma ulaşır.Daha sonrasında ise su yumuşatma sistemlerinde görevini yapamaz.Bundan dolayı reçinenin rejenere yapılması gerekmektedir. Rejenerasyon sırasında  tuz kullanılır. Tuzlu su ile reçine yenilenir ve tekrar kullanılabilir hale gelir. Reçinelerin kapasiteleri dolduklarında yeniden rejenere edilmelidir.

Reçineler 10 yıla kadar kullanımı mümkündür.Kaliteden kaliteye tabiki fark eder.Kalitesiz su yumuşatmada kullanılan reçineler sizlere daha fazla kullanıma ve daha fazla ücret ödetir.

Sizlerde reçineler hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz bizlere 0212 485 88 15 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Etiketler : Su Yumuşatma Reçinesi Nedir ?

Kış Bakım Kimyasalı Nedir ?

Yüzme havuzları için özel olarak formüle edilmiş olup ve kış aylarında kullanılması gereken kimyasaldır. Havuzunuzun bahar temizliğinde kolaylık sağlayacaktır.

Kış ayları boyunca suyun temiz kalmasını sağlamak zordur. Duran su koku ve yosunlaşma yapar. Suda mantar oluşur. Durgun suda kış sezonu boyunca temizlik yapmak maliyet oluşturacaktır.

Bunun önüne geçmek için kış bakım kimyasalı hem zamandan hemde masrafları minimize edecektir. Bu konuda sizlere yardımcı bir üründür. Düzenli koruma sağlayarak sezon açılışında temizliğinizi pratik hale getirerek kolaylaştıracaktır.

Havuz Kış kimyasalı kış bakımınızı kolaylaştırır. Havuzlarda oluşacak su değişimini engelleyerek sizlere kalıcı bir çözüm sunacaktır. Büyük havuzlarda ve süs havuzlarında suyu boşaltmak ve tekrar yenilemek maliyet ve zaman gerektirir. Meşakkatli bir iştir. Bu gibi uğraşlar yerine havuz kış bakım kimyasalı kullanmalısınız.

Kullanılmayan havuzun suyunun filtre ve boru içlerinin yosunlaşmasını ve mantar oluşumunu engellemek amacı ile kullanılır. Havuzunuzu gelecek sezona hazırlamak amacıyla tercih edilir. Havuzda oluşacak su sertliği ve gerçekleşecek kirlenmeye göre ayrı ayrı yerlerde ilave edilir.

İlave edildikten sonra 1-2 gün suyun sürkülasyonu sağlanmalıdır. Şok klorlama yapılıp ve ph oranı 7.2 – 7.6 arasına getirilmesinde fayda vardır. Kış bakımınızı bu ayarlamaların ardından yapmanız sezona iyi bir başlangıç yapmanızı sağlayacaktır.

100 m3 havuz suyu için su sertliğinin düşük olduğu havuzlarda 3000 gr. ilave edilir. Su sertliğinin yüksek olduğu havuzlarda ise 5000 gr. kullanılmalıdır.

Ürün orjinal ambalajında kuru, soğuk yerlerde gün ışığı, asit ve yanıcı maddelerden uzakta tutularak depolanmalıdır.
Ambalajı açılmış ürünü 1 yıl sürede kullanınız. Ürünün tanımlanmış koşullarda raf ömrü 2 yıldır.

Reverse Ozmoz Kimyasalları Ters Ozmoz

Reverse Ozmoz Kimyasalları Ters Ozmoz cihazlarında kullanılan kimyasallar oldukça önemlidir. Devamlı olarak temizlik yapıldığından membranları korumalı ve işinizi aksatmamalıdır. Belirli bir kullanımdan sonra sudaki safsızlık membran yüzeyinde iletkenliği artıran tabakalar meydana gelir.

Bu tabakalar membranlar da kaldığı sürece ömrü kısaltır ve verimsizleştirir. Ters Ozmoz cihazları için membranların temiz kalması için membran yıkama sistemi kurulmalıdır. Sistemin işleyişi için kimyasal doldurulacak tank  pH ve sıcaklık kontrolü, kimyasallarda sıkıntı vermeyecek pompa kullanılmalıdır.

İstenilen suyu almada ve iletkenlik oranın artmasıyla basınç kaybı oluşmaktadır. Bu durum ile fazla enerji tüketimi ve daha az verim ile problemler meydana gelir.

Performansın sağlanması ve membranların sağlıklı çalışması için kaliteli güvenilir kimyasallar kullanmak gerekmektedir. Düşük kalite olan kimyasallar ile verim artmayacaktır. Membran yıkama kimyasalları tarafımızdan garantili bir üründür. Teknik destek anlamında satış sonrası ürün bilgilendirmeleri yapılmaktadır.

 • MRD-Treat® 6200 Asidik Membran temizleyici
 • MRD-Treat® 6210 Bazik Membran Temizleyici
 • MRD-Treat® 6220 Revers Osmoz Mineral Katkısı

KUVVETLİ ASİDİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI

Daha çok metal kalsiyum karbonat ve hidroksitleri ozmoz kullanıldıkça membranlarda tıkanmalara neden olan bileşiklerin yüzeylerden temizlenmesi için düşük pH oranı olan sıvı yapıda membran yıkama kimyasalıdır. Asidik ürünler membran proseslerini daha uzun ömürlü olabilmesini sağlamayı amaçlar.

ZAYIF ASİDİK MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI

Membranların yüzeylerinde biyolojik, organik ve diğer kalıntıları temizlemede kullanılır. Düşük pH oranında, sıvı yapıda asidik  membran yıkama kimyasalıdır.

ALKALİ MEMBRAN YIKAMA KİMYASALI

Sudaki organik maddelerin, çökelmesi ile biriken çamur su tabakasının ve diğer maddelerin membranlardan uzaklaştırılmasını sağlar. pH oranı yüksektir. Sıvı yapıda alkali membran yıkama kimyasalıdır.

MEMBRAN KONTROLÜ

Membran kontrolü membranların tıkanma nedenini bulmak için kullanılır. Bu sayede tıkanmaları önlemek için daha önceden tedbir alınabilir.

Kullanım Avantajları :

 • Enerji tasarrufu sağlamak
 • Hızlı ve kısa sürede temizlik sağlar.
 • İçme ve kullanım suları için ikisinde de kullanılır.
 • Performans ve verimliliği artırır.
 • Membranların daha uzun ömürlü kullanımını sağlar.

Reverse Ozmoz Kimyasalları Ters Ozmoz için bizleri 0212 485 88 15 nolu telefondan arayabilirsiniz.

Havuz Bakımı

Pandemi sonrası hijyen bakımının en üst noktaya çıktığı şu günlerde yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte havuz ve denizlere olan ilgi yeniden artmaya başladı. Normalleşme sürecinin başlaması ve yazın keyfini serinleyerek çıkarmak isteyenlerler için havuzlar ilk tercih edilen adreslerden biri oluyor.

Uzmanlar pandemi kurallarına uyulduğu ve gerekli hijyenik ortamın sağlandığı havuz suyundan koronavirüs bulaşma ihtimali olmadığını belirtseler de dikkat edilmesi gereken önemli noktalar da mevcut. Özellikle toplu olarak kullanılan havuzlar eğer iyi temizlenmezse, düzenli dezenfeksiyon ve havuz koşullarına uygun denetimleri sağlanmazsa oldukça riskli ortamlar oluşturabilir. İyi temizlenmeyen bir havuzun yanı sıra havuza makyajlı, parfümlü, aksesuarlı, günün teri ve kiriyle duş almadan giren kişilerde havuzun suyunu kirletebilirler. Bu kirlilik kısa bir zamanda bakteri, mikrop, parazit ve çeşitli virüslerin rahatlıkla çoğalıp insan sağlığı için risk oluşturacak sorunlara neden olabilir.

Bu sorunlara karşı hem havuz kullanıcıları çok dikkatli bir şekilde kurallara uymalıdır hem de havuz sahipleri ya da havuzun bakımından sorumlu markalar sorumluluklarını yerine getirmelidir. Karşılıklı alınacak önlemlerin yanı sıra sağlıklı ve güvenli bir havuz bakımı da oldukça önem taşımaktadır.

Üstün Hijyenik Teknolojisi

2012 yılında faaliyetlerine başlayan Meridyen Kimya, havuz bakımı ve malzemeleriyle ilgili tüm ihtiyaçlara anında cevap veriyor. Sektörün öncü isimlerinden biri olarak su şartlandırma ve atık su arıtma sistemleri, kazan, soğutma, endüstriyel temizlik ve havuz kimyasalları konusunda sağlıklı ve hijyenik çözümler geliştiriyor. Üstün teknolojisiyle mühendislik hizmetlerinin yanı sıra servis, taahhüt ve kalite kontrol aşamasında da güvenilir ve ideal projeler sunuyor.

Meridyen Kimya havuz malzemelerini uyguladığı alanlarda her türlü bakteri, mikrop ve virüslerin yerleşmesine, üremesine ya da tutunmasına engel oluyor. Gelişen teknolojiye uygun olarak tüm ortamı sağlıklı ve hijyenik hale getiriyor. Marka, güçlü alt yapısıyla birlikte Sağlık Bakanlığı Yüzme Havuzu Kimyasalları Üretim İzni, ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi standartlarına sahip.

Ulusal ve uluslararası yasal mevzuata uygun yasal belge ve izinleriyle faaliyetlerine devam eden Meridyen Kimya, hizmetlerini ve üretim süreçlerini “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” uygun olarak belgelendiriyor. Tüm proje ve çalışma alanlarında çevre bilincini de gözeten marka, “ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi” belgesiyle de çevreye olan duyarlılığı bir kez daha tescillendiriyor.

Meridyen Kimya, Otomotiv, Boya, Gıda, Kimya ve İlaç, Metal,Demir Çelik Sanayi,Ambalaj, Madencilik, Rafineri ve Petrokimya, Kağıt, Gübre, Tekstil, Plastik, Enerji Santralleri,Hastane ve Sağlık Kuruluşları, Hotel ve Konaklama Tesisleri, İşyeri ve AVM, Plazalar, Siteler, İnşaat, Termal, SPA ve Yüzme Havuzları gibi pek çok faaliyet alanında ‘İnsana ve Doğaya’ ilkesiyle hizmet veriyor.

ÜRÜNLER
Teknik Destek ve Hizmetlerimiz