MENÜYÜ GÖSTER

Polielektrolitler

Polielektrolitler

Polielektrolitler

• Anyonik Polielektrolitler
• Katyonik Polielektrolitler
• Nonyonik Polielektrolitler

Polielektrolitler suda çözünen yüksek molekül ağırlıklı polimerlerdir. Çözündüklerinde yüksek değerlikli iyonlar veren gruplara sahiptir. Karboksil grubu gibi çözündüğünde negatif yüklü polimer iyonları verenler anyonik, amino grupları içeren ve çözündüğünde pozitif yüklü iyonlar verenleri ise katyonik olarak tanımlanır. Her iki iyon türünü de içerenlere noniyonik polielektrolit denir. Eğer partiküler madde (-) yüklü ise bu durumda katyonik Polielektrolit kullanmak gerekmektedir. Polielektrolit, koagülantlarla birlikte kullanıldığında gayet çabuk çökelen, büyük ve yoğun pıhtılar teşkil ederler. Sıkışmadan dolayı oluşacak çamur miktarı da daha stabil ve hacimce daha azdır. Polielektrolit kullanılması ile birlikte koagülant miktarıda düşmektedir. Bazı durumlarda tek başlarına kullanılmaları da yeterli gelmektedir.

* Kullanılmış suların arıtılmasında kullanımı, İçme suyu ve Atıksu arıtmada, Kağıt Endüstrisi, Deri Endüstrisi, Petrol Endüstrisi, Madencilik, Tarım, Tekstil, Kozmetik sanayisinde kullanılmaktadır.

Anyonik Polielektrolit

Atıksu arıtma sistemlerinde koagülant ( pıhtılaştırma ) işleminden sonraki aşamada yumaklaştırma işlemini anyonik polielektrolit gerçekleştirmektedir.

Katyonik Polielektrolit

Katyonik polielektrolit, anyonik formundan farklı olarak genellikle biyolojik arıtma tesislerinin fazla aktif çamurlarında kullanılır.Çökeltme havuzundan alınan fazla aktif çamurun filtre pres veya belt-preslere pompalanması sırasında çamur hattına katyonik polielektrolit ilave edilerek çamurun susuzlaştırılması sağlanır.

Temel olarak bu prensiplerde kullanılan polielektrolitlerin muhtelif çeşitleri vardır. Atık su sistemleri için gerekli jar testlerinin saha ekibimiz tarafından yapılarak sisteme uygun polielektrolit’in seçilerek sistemde en uygun kullanımın yapılması mutlaka şarttır. Bunun neticesinde arıtma sisteminin sağlıklı ve verimli çalışması sağlanabilir.

Jar Testi

Koagülasyon ve flokülasyon yöntemi ile bir atıksuyun verimli olarak arıtılabileceği bir arıtma ünitesi yapmak için öncelikle laboratuar analizleri yapmak gerekir. Bu testlere Jar (kavanoz) testi denir. Bu test yardımıyla

• Koagülant türü ve dozu
• pH ayarlaması

• Karıştırma hızı ve süresinin, optimizasyonu yapılır.

Anyonik, Katyonik ve Nonyonik Polielektrolit çeşitlerimizle ilgili daha ayrıntılı bilgi almak için
0212 485 88 15 numaralı telefondan bizi arayabilirsiniz.