Zeolit

Zeolit

Zeolit

• Zeolit

En büyük kullanımlarından biri, yüksek seçimli katyon değiştirme kapasitelerine bağlι olarak atιk su arιtιm sistemlerinde kolon operasyonlarι şeklinde uygulanan iyon değişim reaksiyonlarιdır. Su arıtım sistemlerine zeolit eklenmesi bir yandan çamurun aktivitesini artırırken diğer yandan askıdaki katı parçacıkların uzaklaştırma randımanını ve üç değerli katyonların fosfat çöktürme etkisinide artırır.

Zeolitin sağladığı iyon değişimi, amonyum iyonlarını uzaklaştırmada nitrifikasyondan daha ucuz, kullanışlı ve etkin olduğu için daha yaygındır. ABD ve Japonya’da çoğu şehirde ve endüstrilerde atık sular klinoptilolit kullanılarak atık sular temizlenilmektedir. Atık sularda bulunan azot bileşikleri, iyonlar yeraltı ve yerüstü sularını kirletir ve bu suların temiz su veya kullanma suyu olma özelliklerini yok eder. Bu toksik maddeler yüzünden suda yaşayan balıklar ve diğer canlılarda yaşamakta ve beslenmekte güçlük çeker. Bu ağır katyonları ve azota kolayca tutabilmektedir.

Su Arıtma ve Su Yumuşatma

Tipik bir su yumuşatıcısı evlerin su sistemine bağlanan bir alettir. Tüm yumuşatıcılar sudaki minarelleri dengelerken iyon değiştirmeyi kullanırlar. Doğasından negatif yüklüyken suya zarar veren minareller pozitif yüklüdür. Bu pozitif yüklü mineraller zeolit sayesinde daha zayıf pozitif yükü olan sodyumla tamamen yok oluncaya kadar yer değiştirir. Bu işlem bitince zeolit temizlenir ve sodyumla birleşerek ağır mineralleri çekip suyu yumuşatmaya devam eder.

Havuzlarda  kullanımı

• 100% doğal bir yöntemdir
• İnsanlar, balıklar ve bitkiler için zararsızdır
• En yüksek katyon değiştirme özelliği zeolitte vardır
• Nitrojen ve başka bir çok ağır metalleri yok eder
• Amonyumu azaltıp havuzların kimyasal temizleme gereksinimi azaltır
• Havuz bakımına verilen paradan tasarruf sağlar
• Kloramini azaltarak gözlere verilen zararı yok eder
• Suyun berrak kalmasını sağlar
• Kumdan %50 hafif olmasına rağmen 10 kat daha iyi filtreleme sağlar

Zeolit ​​Nedir?

Zeolitler büyük oranda silis ve alüminyumdan oluşan yüksek oranda emici gözenekli minerallerdir. Süngerin su emmesi gibi, zeolit de istenmeyen çeşitli materyalleri yakalama ve tutma becerileri için kullanışlıdırlar. Yalnız tüm zeolitler aynı değildir. Kinoptilolit veya Klino, amonyak için özellikle yüksek bir afiniteye sahip, doğal bir şekilde bulunan zeolit ​​biçimidir, bu nedenle arzu edilen bir ortam veya filtre malzemesi demektir. Zeolitin çeşitli doğal formlarına ek olarak, yapay olarak oluşturulan zeolit ​​formları, doğal formları ile oluşumlarında farklılık göstermektedir.