Kireç

Kireç

Asidik karakterdeki atıksuların pH’ nın yükseltilmesinde kullanılır. Evsel atık suların arıtmasında, alüminyum ve demir tuzları ile birlikte katı maddelerin çöktürülmesinde, fosfor ve azotun giderilmesinde kullanılır. Endüstride, asit ihtiva eden suların nötrleştirilmesinde, demir, krom gibi metal iyonlarının çöktürülmesinde, pancar şekeri fabrikalarında proses suyunun berraklaştırılmasında kullanılır.

 

Ambalaj : 25 Kg. Torba
Formül : Ca(OH)2

Etiketler: Kireç