Birm

Birm medyası suda çözünmüş halde bulunan demir ve mangan bileşiklerinin giderilmesi amacıyla kullanılmaktadır.

Katalizör etkisi göstererek çözünmüş oksijenle, demir -mangan bileşiklerinin etkileşimini sağlar.

Bu sayede demir ve mangan bileşikleri medya içerisinde çöktürülerek filtre edilirler.

Birm medyası suda çözünmediği için diğer demir mangan giderim metotlarına göre oldukça ekonomiktir. Medyanın temizliği ise yalnızca ters yıkama ile yapılmaktadır.