Asitler

• Adipik Asit
• Akrilik Asit
• Asetik Asit
• Baryum Klorür
• Borik Asit
• Formik Asit
• Fosforik Asit

• Glukonik Asit
• Hidroflorik Asit
• Hidroklorik Asit
• Kromik Asit
• Laktik Asit
• Malik Asit
• Nitrik Asit

• Okzalik Asit
• Oleik Asit
• Stearik Asit
• Sülfamik Asit
• Sülfürik Asit
• Tartarik Asit