Antrasit

Doğal antrasit, askıda katı maddeler olarak adı geçen suda çözünmeyen kil, çamur ve tortuların giderilmesi, içme sularında okside edilmiş demir ve mangan giderilmesi ve kazanlarda silis kaçağının önlenmesi için kullanılmaktadır. Antrasit EN 12909 standartlarına göre sınıflandırılmıştır. Antrasitten sonra uygulanacak arıtım ürünlerinin tortudan korunmasını sağlar. Böylece su tortusuz, renksiz ve saydam bir görünüm kazanır. Antrasit, kuvars kum ile kullanılabileceği gibi tek başına da kullanılabilir.

Antrasitin kirletici tutma kapasitesi standart kum filtrelerine göre daha yüksektir. Bu özelliği filtrenin servis süresini arttırırken ters yıkamada harcanan su miktarını da düşürür.
Uygulama Alanları :
• AKM gideriminde
• Yüzey ve Kuyu sularının filtrasyonunda
• Koagülasyon sonrasında
• Aktif karbon filtre, Demineralizasyon sistemi ve ters ozmoz sistemlerinden önce koruma
amacıyla
• Buhar ve Elektrik santrallerinde
• Kimya endüstrisinde
• Petrol ürünleri ile kirlenmiş atıksuların filtrasyonunda
• Havuz suyu filtrasyonunda
• Kondens suyu filtrasyonundaEtiketler: Antrasit