MRD-Treat 5150 65 lik Şok Klor

MRD-Treat 5150 65 lik Şok Klor

MRD-Treat 5150 65 lik Şok Klor

Kullanacağı Zararlı Organizmalar

Zararlı türüne göre, formülasyon şekline ve ürün tipine göre uygulama oranları:Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Pseudomonas aeruginosa Candida albicans

Kullanım Şekli

için 3 gün boyunca 500 gr uygulanır. Düzenli Dozlama: Özel Havuzlarda:100 m3 havuz suyu için 200 gr/gün Ticari Havuzlarda:100 m3 havuz suyu için 250-300 gr/gün Bu miktarlar havuz kullanım yoğunluğuna, güneş ve yağış gibi hava koşullarına göre arttırabilir.

Kullanım Süresi

Ambalajı açılmış ürünü 3-6 ay içerisinde kullanınız. Ürünün tanımlanmış koşullarda raf ömrü 2 yıldır.