İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

• Sistemimizi OHSAS 18001 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi şartlarına uygun olarak yürütmek ve sürekli
geliştirmek.
• Tüm çalışanlarımız  için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı sağlamak,
• Her koşulda iş sağlığını ve güvenliğini birincil derecede önemli tutmak ve tüm faaliyetlere yayılmasını sağlamak
• Tüm çevremizin, çalışanlarımızın en üst düzeyde güvenliklerini sağlamak.
• Kaza ve meslek hastalıkları riskini en aza indirmek,
• İş sağlığı ve güvenliği alanındaki teknolojik gelişmeleri yakından takip etmek ve bünyemize uyarlamak.

Bu politikalar çerçevesinde;
•Tedarikçi ve müşterilerimizi, sürekli gelişmeyi amaçladığımız kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği alanlarında bize
katılmaya teşvik etmek,
• Yürürlükte olan tüm yasa ve yönetmeliklere uymak,
• Yönetim sistemlerimizi uluslararası kabul edilmiş standartlara göre sürekli canlı tutmak, gözden geçirmek ve
geliştirmek,

Firmamız ve çalışanlarımızın en temel görevi ve samimi taahhütüdür.