Havuz Bakımı Nasıl Yapılır

Havuz bakımı ve temizliği yapılmasının avantajları nelerdir?

Havuzlarımızın daha hijyenik ve temiz kalabilmesi için bakımları aksatılmadan yapılması gerekmektedir.Zaman olarak havuz suyunu sıklıkla değiştirmemek için bakımlarının yapılması gerekmektedir.

Havuz bakımı ve temizliği Nasıl Yapılır?

Yüzme Havuzu Bakımı ve Temizliği

Yüzme Havuzu Bakımı ve Temizliği

Yüzme Havuzu Bakımı ve Temizliği havuz bakım hizmeti veren firmamız havuz bakımında kullanılan havuz kimyasallarını
kendi bünyesi altında sağlık bakanlığı onaylı üretmektedir.
Havuz suyunun berrak, temiz ve hijyenik duruma getirilmesi ve bu konumda
tutulması için düzenli olarak günlük ve haftalık bakım işlemleri uygulamalı,
kış mevsiminde kullanılmayan havuzlarda kış bakımı yapılmalıdır.

Havuz suyunun hazırlanması;
Fiziksel işlemler
• Filtrasyon
• Ters yıkama
• Havuz dip temizliği
• Seyreltme (temiz su ilavesi)
Kimyasal işlemler
• pH değerinin ayarlanması
• Çöktürme
• Dezenfeksiyon-Oksidasyon
• Yosun önlemeGünlük bakım işlemleri• Her gün en az 1-2 kez test kitleriyle serbest klor,
bağlı klor, ph değerleri ölçülmelidir.
• Eksik görülen kimyasallar ilave edilmeli, sonrasında test kitleriyle tekrar
ölçüm yapılmalıdır.
• Haftada 1-2 kez yosun önleyici kullanılmalıdır.
• Sirkülasyon sistemi en az 8-12 saat çalıştırılmalıdır.
• Yaprak, böcek vb. temizlenmelidir.Haftalık bakım işlemleri• Havuz filtreli
ise haftada bir filtre sepetleri; taşmalı ise taşma ızgaraları temizlenmelidir.
• Duvar ve merdivenler fırça ile temizlenmeli, yapışmış yosunlar kazınmalıdır.
• Klor kullanımından sonra 8-10 saat boyunca çöktürücü eklenmelidir.
• Dip süpürgesi ile temizlenmelidir.
• Haftada 1-2 defa (filtre basınç göstergesi kontrol edilerek) ters yıkama
işlemi yapılmalıdır.
• Denge deposuna temiz su ve yosun önleyici eklenmelidir.
• Yağmur yağması halinde veya yosun oluşumu görüldüğünde şok klorlama
yapılmalıdır.

İDEAL HAVUZ SUYU STANDARTLARI

Yüzme Havuzu Bakımı ve Temizliği

Özellik    Olması Gereken Değer Önerilen Ölçüm Sıklığı
Bağlı Klor
Serbest Klor
pH Aralığı (Tatlı Su)
pH Aralığı (Deniz Suyu)
Siyanürik Asit
Toplam Alkalilik (TA)
Amonyum
Nitrit
Nitrat
Bakır
Alüminyum 0-0,2 mg/L
0,3-0,6 mg/L
6,5-7,6
6,5-7,8
30-100 mg/L
80-120 mg/L
0-0,5 mg/L
0-0,5 mg/L
0-20 mg/L
0-1,0 mg/L
0-0,2 mg/L Günde üç defa
Günde üç defa
Günde üç defa
Ayda bir defa
Ayda bir defa
Ayda bir defa
Ayda bir defa
Ayda bir defa
Ayda bir defa
Ayda bir defa
Ayda bir defa
*Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün
15.05.2008 tarih ve 15653 sayılı genelgesine göre

Yüzme Havuzu Bakımı ve Temizliği

İDEAL HAVUZ SUYU STANDARTLARI
Havuz bakımında fiziksel standartlar (Aqua Europa)
Hijyen kuralları
• Havuza girmeden duş alınmalı.
• Ayak havuzu bulunmalı.
• Saç boneleri kullanılmalı.

Ters YıkamaTers yıkama kontrolü için basınç ölçer olmalı.

Su Ölçümleri

Günde üç kez dezenfektan ve pH ölçümü, ayda en az bir kere
mikrobiyolojik kontrol yapılmalı.

Su filtrasyonu

20 mikron çapındaki tüm partikülleri filtre edecek kapasitede olmalı.

Taze su

• Her gün her yüzücü için minimum 30L taze su alınmalı.

Su sirkülasyonu

• Denge tankı taşma suyunu toplayacak kapasitede olmalı.
• Ön filtre ve istenilen hızda süzme yapacak kapasitede sirkülasyon
pompası olmalı.
• Filtrasyon kapasitesi havuz suyunu günde en az 3-4 kez tamamen
filtre edecek kapasitede olmalı.

PROBLEM SEBEP ÇÖZÜMÜ
Yeşil bulanık su Kaygan yüzeyler ve Yosunlaşma

1. Klor seviyesi çok düşük.
2. Yosun oluşumunu engelleyici
kimyasal    eksikliği.
3. Düzenli bakım ve dezenfeksiyon
işlemlerinin yapılmaması.
4. Stabilizatör fazlalağı

1. pH’ ayarlayınız.
2. Şok klorlama yapınız.
3. Uygun dozda yosun öldürücü kullanınız.
4. Tabanda oluşan yosunu fırçalayınız.

Flu görünümlü ve Bulanık su

1. Klor seviyesi düşük.
2. Askıda maddeler.
3. Alkalite yüksek, kalsiyum çökeltisi.
4. Etkisiz filtrasyon.

1. pH’ ayarlayınız.
2. Şok klorlama yapınız.
3. Çöktürücü kullanarak filtrasyonu
kontrol ediniz.
Göz yanması,
Cilt tahrişi,
Ağır klor kokusu

1. pH uygun değil.
2. Bağlı klor yüksek.
3. Stabilizatör yüksek.

1. pH’ı ideal değerlere getiriniz.
2. Şok klorlama yapınız.
3. Stabilizatör seviyesini düşürünüz.
(Taze su ilave ediniz)
Havuza kimyasal ilave edildiği
zaman suyun kahverengi ve
yeşile dönüşümü

1. Sudaki metaller, organik atıklar.
2. pH uygun değil.
3. Serbest klorun suda Fe, Mn ile bileşikler oluşturması.
4. Etkisiz filtrasyon.

1. pH’ı ayarlayınız.Şok klorlama yapınız.
2. Sudaki demiri bağlayıcı kimyasal kullanınız.
3. Çöktürücü kullanarak çöken partikülleri vakumla dışarı atınız.
Giysilerde, saçlarda ve kaplamalarda ağarma.

1. Serbest klorun yanlış ölçümü.
2. Klorun yüksek olması.
3. Testin yanlış yapılması.

1. Klor seviyesini düşürünüz.
Su parlak değil, filtrede basınç yükselişi Filtrede kapasite düşüşü

1. Filtrasyon zayıf, pH yüksek;
2. Filtrede yosun, saç, güneş yağları,
çamur, kireç oluşumu var. 1. Filtreyi kontrol ediniz,
pH’ı  ayarlayınız.
2. Havuz tesisatını kontrol ediniz.
3. Ters yıkama yapınız.
4. MRD-Treat® 5530 ile kumları temizleyiniz.
Köpürme

1. Yüksek dozda yosun öldürücü ajan kullanımı.
2. Suda çözünebilir organik madde birikimi.

1. Zamanla kaybolacaktır. Beklemek istenmiyorsa taze su ile edilmektedir.
2. Havuz suyu şok klorlanmalıdır.